Publicacions
QUI N'ÉS RESPONSABLE?
Crims de guerra a Txetxènia
(Maig 2010)
Idiomes: català i castellà
REPÚBLICA DEMOCRÀTICA
DEL CONGO
Drets humans, conflictes i construcció/destrucció de l'Estat
(Febrer 2010)
Idiomes: català i francès
LA CONCÒRDIA CIVIL ALGERIANA
A través de la premsa espanyola
(Novembre 2009)
Idiomes: català i castellà
Medi ambient, canvi climàtic i conflictes internacionals:
LA QÜESTIÓ DE L'AIGUA
(Juny 2009)
Idiomes: català, castellà i francès
LA DÈCADA NEGRA ALGERIANA
a través de la premsa espanyola
(Desembre 2008)
Idiomes: català i castellà
IRAN, IRAQ, AFGANISTAN, PAKISTAN.
Preguntes i respostes (2a edició)
(Novembre 2008)
Idiomes: català i castellà
El "otro" mediterráneo.
ARGELIA, LÍBANO, PALESTINA.
(Octubre 2008)
Idioma: castellà
Trobades internacionals
QUI NO TÉ MEMÒRIA NO TÉ FUTUR
(Novembre 2006)
Idiomes: català i castellà
Notícies
Observatori Solidaritat UB
C/ Melcior de Palau, 140. 08014 Barcelona.
Tel 93 403 55 38. Fax 93 403 55 39.
e-mail: solidari@pangea.org.