Documento sin título

EL CONFLICTE DE SERRA LLEONA


1. El conflicte
El conflicte es basa principalment en l'enfrontament entre dos grans blocs. D'una banda tenim les Forces de Pacificació dels Països de l'Àfrica Occidental ( ECOMOG), la majoria nigerians, al costat de camperols armats pel govern, i que tenen com a objectiu mantenir en el poder al president constitucional Ahmad Tejan Kabah. Per l'altra, els rebels del Consell Revolucionari de les Forces Armades ( AFRC) i el Front Revolucionari Unit ( RUF).

L'origen del mateix el trobem en la pretensió de fer-se amb el control del comerç de diamants. És a dir, que el conflicte de Serra Lleona no respon a motius ideològics, sinó que tan sols ho fa a motius econòmics. Com a dada il·lustrativa, destacar que dels més de 330 milions de dòlars que generen les pedres precioses cada any, tan sols el 10% d'aquest tràfic és legal, quedant la resta en mans de xarxes mafioses i senyors de la guerra.

Des de que va començar el conflicte en 1991, el país pateix guerra, terror i una profunda crisi humanitària que l´han deixat devastat. En quant a xifres, es parla d'entre 40.000 i 60.000 persones assassinades, unes 3000 que han vist amputades les seves extremitats i més de 1.500.000 s'han vist obligades a desplaçar-se.

1.2 Origen i evolució:

Abans de la guerra, la corrupció i la dolenta gestió en el sector dels diamants era una pràctica estesa que havia dut a Serra Lleona a convertir-se en un dels països més pobres del món. Posteriorment, una vegada trencades les estructures estatals i la supressió efectiva de l'oposició, es van obrir àmplies possibilitats per al tràfic d'armes, munició i drogues, desgastant la seguretat nacional i alimentant el crim dintre del país i entre Serra Lleona i Libèria.

Serà en aquest marc quan en 1991 comença la guerra civil amb l'aixecament del RUF contra el govern, enderrocant temporalment al president Ahmad Tejan Kabah.
Posteriorment, el 29 d'abril de 1992, el capità Valentín Strasser realitza un cop d'estat que el mantindrà en el poder fins a les eleccions de 1996, les primeres democràtiques des de la independència en 1961. D'aquestes eleccions sortirà elegit guanyador el president Ahmed Tejan Kabah, fet que durà al RUF a emprendre una nova campanya de violència per a reivindicar la seva hostilitat contra el procés.

Amb Kabah al poder la situació no millorarà i el descontentament de l'exèrcit es fa latent quan al maig de 1997 el comandant Johnny Paul Koroma crea el Consell Revolucionari de les Forces Armades ( AFRC ) i, amb el suport del RUF, efectua un nou cop d'estat.

El president deurà fugir i llençarà un contraatac amb el suport del ECOMOG i de les ambicions expansionistes de Nigèria. Així, al febrer de 1998, el ECOMOG ataca Freetown i reinstal·la a Kabah en la presidència.

No obstant això, vuit mesos més tard, la guerrilla i els colpistes reben el suport de Libèria i llençaran una nova ofensiva que finalitzarà amb l´acord de pau de juliol de 1999.


1.3 Situació actual del conflicte:

De nou es reprendran els enfrontaments al maig de 2000 quan el RUF va violar l'alt-el-foc per no cedir-se-li el control sobre l'explotació dels diamants, cessió que no estava contemplada en els acords de juliol.

Actualment, el conflicte sembla que ha arribat a una fase de calma relativa amb l'Acord de Pau de novembre de 2000 que ha suposat la fi de les hostilitats. El Govern de Serra Lleona signava aquest acord amb un RUF molt afeblit a conseqüència de la divisió que va sofrir després de l'elecció d'un nou líder i de l'aïllament internacional al que va ser sotmès. Així, la pregunta que es plantejava en aquest instant era si els líders del RUF que van signar l'acord parlaven en representació dels seus companys en el camp de batalla o només en representació d´una part dels rebels. Afortunadament, l'acord de pau va resultar efectiu i al gener del 2002 es va declarar oficialment el conflicte per finalitzat.

El 14 de maig de 2002 es van celebrar eleccions presidencials, i en el 2004 les primeres eleccions locals després de més de tres dècades. A més també ha entrat en funcionament un Tribunal per jutjar els crims de guerra i, tot i que lentament i amb dificultats, el país viu un període de transició democràtica esperançador.


2. Actors:

Ecomog: Forces de pacificació dels Països d'Àfrica Occidental. Es van desplegar en gran nombre a Serra Lleona en 1997 després del cop d'estat que va suposar la sortida del president electe Kabah. En la seva majoria eren nigerians, ja que aquest país va enviar en la seva totalitat 700 soldats i dos navius a l'inici del conflicte. Al principi l'operació per a retornar el poder al president va fracassar, però van rebre el suport de NNUU i de la OUA.
El seu rol ha creat controvèrsia en alguns moments degut al fet que s'ha acabat convertint en una facció dintre del conflicte en lloc de mantenir el seu status de força armada per al manteniment de la pau.

- Pàgina web que analitza la creació i evolució del ECOMOG per part d'un oficial de l'Exèrcit nigerià. (Anglès).

- Article de la BBC que descriu el ECOMOG i analitza les seves principals missions.

AFRC: El Consell Revolucionari de les Forces Armades és una junta militar colpista que es va crear en maig de 1997 pel seu líder Johnny Paul Koroma. Després del seu cop d'estat de 1998 va convidar al RUF a formar part del govern, i al ser enderrocats han lluitat units contra el president Kabah.

RUF: Front Unit Revolucionari. Grup de rebels que en 1991, i des de Libèria, envaïa Serra Lleona amb l'objecte de prendre el poder i controlar les mines de diamants. El RUF va segrestar a milers de nens i els va utilitzar per a la seva guerra rentant-los el cervell i induint-los a matar. El seu líder va ser Foday Sankoh, que va morir el 30 de juliol en un Hospital en el qual estava reclós per a ser jutjat per crims contra la humanitat.

- A nivell Internacional:

UNAMSIL: Missió de les Nacions Unides a Serra Lleona creada amb la finalitat de col·laborar amb el govern i les altres parts per al manteniment de la pau. En teoria, la seva tasca deu finalitzar al desembre de 2004.


3. Recursos:

- Pàgina web africana que ofereix notícies, articles, mapes i enllaços amb altres webs referents a Serra Lleona.

- Molt completa web que ofereix dades, mapes i informació etnològica, cultural i històrica sobre Serra Lleona.

- Pàgina web oficial de la Missió de Nacions Unides a Serra Lleona (UNAMSIL), en la qual podem trobar documents de l'Organització sobre el conflicte en el país africà, a més d'oferir dades i xifres importants sobre la labor desplegada per Nacions Unides en el país.

- Pàgina periodística sobre els mitjans de comunicació que ofereix els principals links a revistes, diaris, ràdios i televisions de Serra Lleona .

- Tots els documents sobre el conflicte de Serra Lleona per part de tots els actors: RUF, ECOMOG, Nacions Unides, Govern de Serra Lleona... (Anglès).


4. Dades del país:
Dades geogràfiques, de població, econòmiques, polítiques, de govern... (Anglès ).

Informe sobre el desenvolupament humà de NNUU amb dades referents a Serra Lleona.

Informació política sobre Serra Lleona amb informació sobre partits polítics, organitzacions, mass-medias... ( Anglès ).

 

5. Drets humans i refugiats:

Informes i notícies de Human Rights Watch

Informe ACNUR (Alt Comissionat de les Nacions Unides per als refugiats)

 

6 . Mapa:

Mapa general de Serra Lleona.

Mapes i informació.


Observatori Solidaritat UB
C/ Melcior de Palau, 140. 08014 Barcelona.
Tel 93 403 55 38. Fax 93 403 55 39.
e-mail: solidari@pangea.org.