Documento sin título

Informes sobre la situació dels Drets Humans a Mèxic i Chiapas

Observatori Solidaritat UB
C/ Melcior de Palau, 140. 08014 Barcelona.
Tel 93 403 55 38. Fax 93 403 55 39.
e-mail: solidari@pangea.org.