Documento sin título  
MOVIMENTS CÍVICS
Chiapas


  • Societat civil Mèxic i Chiapas
-Solidaritat amb el moviment zapatista
-Drets humans
-Desenvolupament
-Més organitzacions d’interés
-Més informació
  • Societat civil internacional
-Solidaritat amb el moviment zapatista
-Drets humans
-Desenvolupament  
-Més informació
  • Societat civil espanyola i catalana
-Solidaritat amb el moviment zapatista
-Drets humans
-Desenvolupament  
-Més organitzacions d’interés
-Més informació

SOCIETAT CIVIL MEXICANA I DE CHIAPAS

Solidaritat amb el moviment zapatista

¡Ya basta! - ezln.org
Aquest espai web sorgeix en la primavera del 1994 amb la finalitat de proporcionar informació fidedigna de l'aixecament zapatista i donar veu als zapatistes en la xarxa. És una iniciativa privada i sense ànim de lucre, i remarquen que no són una publicació oficial de l'EZLN, malgrat que el domini fou registrat amb l'autorització d'aquesta organització. En l'espai es poden trobar notícies, comunicats de l'EZLN, cronologies, llistes de correu, buscador intern, etc. Inclou un exhaustiu llistat d'organitzacions i iniciatives de suport als zapatistes i a la població.

FZLN - Frente Zapatista de Liberación Nacional
Neix a iniciativa de l'EZLN com un intent de construir una organització política de nou tipus, és a dir, que actuï políticament però sense lluitar pel poder i que serveixi per a caminar junt a tots aquells que estan resistint al projecte neoliberal de mort i exclusió. Lluiten pels mateixos objectius que l'EZLN però sense estar organitzats en un exèrcit. Es defineixen com a organització civil i pacífica, independent i democràtica, mexicana i nacional que lluita per la democràcia, la llibertat i la justícia en Mèxic. L'espai web proporciona àmplia informació sobre les seves accions, informes, denúncies, etc. Disposen de llista de distribució i cercador intern.

Centro de Información Zapatista: Con el EZLN al D.F.
Espai oficial de la visita de l'EZLN a Ciudad de México. En aquella ocasió, l'EZLN va crear el Centre d'Informació Zapatista (CIZ) com a únic instrument a través del qual es comunicarien amb la societat civil nacional i internacional. El CIZ va desenvolupar aquest espai web, que conté àmplia informació sobre la Marxa de la Dignitat, realitzada en el 2001, i inclou comunicats posteriors de l'EZLN.

Centro de Medios Independientes Chiapas
En espanyol i anglès. Node local del Independent Media Center (IMC), creat amb l'objectiu de difondre la lluita de les comunitats indígenes de Chiapas, així com les diferents resistències que es desenvolupen a d'altres indrets del país i del món. Sorgeixen com a resposta directa a la crida de l'EZLN per a crear xarxes alternatives de mitjans de comunicació. Difonen informació en vídeo, audio, foto i escrits per a les comunitats indígenes, i també a nivell nacional i internacional. Com la resta d'IMCs, permet publicar informacions en qualsevol format i disposa de llista de distribució.

Drets humans

ANIPA - Asociación Nacional Indígena Plural por la Autonomía
Espai de trobada, reflexió i coordinació dels pobles indígenes de Mèxic, creat per cercar propostes i alternatives de solució a les problemàtiques comuns dels seus pobles. Lluita per assolir el reconeixement jurídic, respecte i ple exercici dels Drets Fonamentals i Específics dels Pobles Indis, així com el disseny i execució d'estratègies d'autodesenvolupament per a mitigar i erradicar l'extrema pobresa dels seus pobles. Està integrada per 54 pobles indígenes dels 56 reconeguts per l'Institut Nacional Indigenista. La seva principal activitat ha estat la realització de vàries Assemblees Nacionals.

Asamblea de Migrantes Indígenas de la Ciudad de México
Espai de coordinació entre diferents comunitats de migrants per a impulsar accions i projectes conjunts que permetin reconèixer una ciutat pluricultural expressada en una nova convivència intercultural. Un dels sectors en que volen incidir és en aconseguir que els governs locals i federals reconeguin jurídica, social i culturalment la presència de les comunitats de migrants indígenes i que això es transformi en polítiques públiques incloents. Espai web molt complert amb seccions d'Anàlisi i de Notícies sobre la situació indígena i mexicana, permanentment actualitzades i amb vincles a organitzacions indígenes de tot Mèxic.

CADHAC - Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C.
Amb seu a Nuevo León, es defineix com una ONG que té la missió d'afavorir una cultura de respecte als drets humans en la societat. Proporcionen assessorament jurídic a les víctimes de violacions dels drets humans, defensoria integral (dones i infants maltractats, campanya contra la fam, i projectes especials), educació, denúncies i accions urgents, etc.

CDHFBC - Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas.
Aquesta organització de defensa dels drets humans va ser creada en 1989 per la Diòcesi de San Cristóbal de las Casas a Chiapas, per a difondre i denunciar les violacions dels drets humans comeses en aquest estat. Investiga i documenta els casos greus, proporciona tot tipus de suport a les víctimes (representació legal, serveis de salut, ajut a gestions, etc.), realitza seguiment de casos, etc. En les comunitats indígenes, organitza tallers de capacitació promovent comités locals de defensa i promoció dels drets humans. Organitza les Brigades Civils d'Observació per la Pau i participa en les sessions de treball sobre drets humans de l'ONU i l'OEA. A través d'internet es poden consultar butlletins, materials i ponències realitzades pel CDHFBC, així com informes que denuncien la situació de violació dels drets humans que pateixen, principalment, les comunitats indígenes.

Ce-Acatl, A.C.
Es defineix com a centre d'estudis antropològics, científics, tradicionals, artístics i lingüístics. Organització creada en 1990, amb la missió de participar junt amb els pobles, comunitats i organitzacions del moviment indígena nacional i la societat civil, en accions que tendeixin a l'assoliment del reconeixement polític, social, legal i cultural dels drets indígenes en la construcció d'un nou projecte de nació incloent i participativa. En el seu espai web, publiquen notícies, anàlisis, convocatòries, etc.

Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria OP
És una ONG de Mèxic D.F., pionera en el moviment de promoció i defensa dels drets humans a Mèxic. Realitzen tasques de sensibilització sobre les violacions dels drets humans i a la seva pàgina web es poden trobar notícies sobre fets esdevinguts a diferents llocs de Mèxic relacionats amb temes com l'economia, l'educació, la política, etc.

Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez AC .
En anglès i espanyol. Aquest centre va ser fundat el 1988 per la Companyia de Jesús de Mèxic coneguda també com Acción Social de los Jesuitas. És una ONG d'inspiració catòlica que vol contribuir a la realització de la justícia i el benestar dels sectors més desafavorits del país. La seva acció s'orienta cap a l'anàlisi i difusió de la situació dels drets humans a Mèxic (especialment en els estats de Chiapas i Guerrero), la defensa jurídica de persones i grups, l'educació i organització de grups de drets humans en el país, el suport a les lluites pacífiques populars, l'atenció especialitzada a les víctimes, i la difusió internacional de les seves troballes i conclusions. També treballen en la defensa dels drets de les persones portadores del VIH. Denuncia i documenta la creixent militarització del país i l'existència de grups governamentals de contrainsurgència no reglamentats.

CIEPAC - Centro de Investigacions Económicas y Políticas de Acción Comunitaria
Organisme civil de Chiapas dedicat a l'anàlisi i investigació, formació i capacitació, i acompanyament de processos socials. L'espai web proporciona àmplia documentació sobre els esdeveniments relacionats amb el conflicte de Chiapas, i especialment respecte als moviments socials. Realitza estudis interessants sobre la paramilitarització i militarització a Chiapas, i disposa de multitud de mapes de la zona que es poden consultar en el seu espai web.

CLADEM - Comitè de Amèrica Llatina i el Carib per a la Defensa dels Drets de les Dones
En espanyol, anglès i portugués. Xarxa de dones i organitzacions de dones compromeses amb la defensa i promoció dels Drets de les Dones a través de diferents activitats: elaborant propostes legislatives, investigant, capacitant, litigant, fent formació en les universitats, informant, comunicant i exercint accions de solidaritat. El seu espai web inclou informació per països, amb extensos informes sobre la qüestió.

CMDPDH - Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, A.C.
Creada en el 1989, el seu objectiu és contribuir al respecte i garantia dels drets humans fonamentals posant especial èmfasi en el dret a la vida, a la integritat personal i a la llibertat. Proporcionen atenció jurídica, participen en comissions i campanyes, publiquen informes de denúncia, realitzen programes de promoció i educatius. En el seu espai web, es troben documents elaborats per la comissió, butlletins i comunicats de premsa, una investigació sobre el sistema penitenciari a Mèxic i informació detallada sobre el seu treball. Els comunicats de premsa es poden rebre per correu-e.

Comité de Derechos Humanos Fray Pedro Lorenzo de la Nada, A.C.
Organització fundada al 1994 per un petit grup de professionistes militants de la causa dels drets humans i lligats en aquest treball als pares dominics. S'ubica com una instància compromesa amb els drets humans, entenent-los com a proposta universal elaborada en un model cultural diferent a l'indígena, i col·labora per insertar aquests principis universals en la vida i lluites d'un poble concret, en aquest cas amb els tseltales, tzotziles i tojolabales dels municipis d'Ocosingo i Altamirano. Treballa en la regió coneguda com Las Cañadas de la Selva Lacandona. Mantenen 4 línies de treball: formació de promotors de drets ètnics, resolució de conflictes, investigació i anàlisi, i comunicació.

Congrés Nacional Indígena
Espai de participació activa de les autoritats, comunitats, pobles i organitzacions indígenes que busquen una nova relació amb l'Estat mexicà i amb la societat nacional per a construir una pau amb justícia i dignitat per a tots els mexicans.

LaNeta - Derechos Humanos
LaNeta, node mexicà de l'organització internacional APC, ha desenvolupat un espai d'internet especialitzat en drets humans en Mèxic, a través del qual es pretén donar suport al treball de promoció i defensa dels drets humans en aquest país, així com oferir als organismes civils informació d'utilitat que habitualment és de difícil accés, està dispersa o no existeix en línia. L'espai serveix d'enllaç entre aquests i grups més amplis de ciutadans, i proporciona informació sobre accions urgents, agenda, textos, anàlisis i notícies, centre de missatges, directoris, etc.

LIMEDDH - Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos
En 1985, ciutadans mexicans preocupats per la violació dels drets humans en el seu país i en el món, acorden crear aquesta organització com a tribuna oberta, independent, democràtica i pluralista on es denunciïn casos de violació i incompliment dels drets humans. L'organització es declara afin a la Federació Internacional dels Drets Humans (FIDH). En el seu espai web es poden trobar documents publicats fins al 1999.

Proyecto Desaparecidos México
Es tracta d'un projecte de diversos organismes i activistes de drets humans en diferents països, per a mantenir la memòria sobre les desaparicions forçoses de persones a causa de la repressió militar i paramilitar. En l'espai web, es poden consultar documents sobre aquests fets en l'estat de Chiapas. Analitzen també el terrorisme d'estat i el fenomen de les desaparicions, per aprendre com evitar que es repeteixin.

Red de Defensores Comunitarios por los Derechos Humanos
Xarxa creada amb l'objectiu d'apropar la defensa dels drets humans a les comunitats indígenes en que es produeixen contínues violacions dels drets humans, donada la distància de moltes d'aquestes comunitats amb els municipis on s'ubiquen els organismes de defensa dels drets humans. Està formada per joves de quatre regions (Zona Nord, Palengue, Altamirano i Nicolás Ruiz), nomenats per les comunitats de la seva regió i que s'han capacitat en l'utilització d'instàncies, instruments nacionals de defensa dels drets humans, en l'assessorament jurídic bàsic i en presentar escrits senzills davant instàncies judicials. També s'han capacitat per a documentar les violacions a drets humans, mitjançant l'ús d'equips de filmació, etc.

Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos "Todos los derechos para todos"
Neix el maig de 1991 amb la unió de diverses ONGs de defensa i promoció dels drets humans a Mèxic. Actualment està integrada per més de cinquanta organitzacions civils i té com a eixos d'incidència els drets dels pobles indis, procuració i administració de justícia, sistema penitenciari, forces armades i militarització, i defensors dels drets humans.


Desenvolupament

AMMOR: Asociación Mexicana de Mujeres Organizadas en Red, A.C.
Organització integrada en la UNORCA, que sorgeix en 1991 i es constitueix com associació civil en 1997. Està formada per organitzacions de diversos estats mexicans amb una dinàmica pròpia, però que comparteixen uns eixos de treball: formació de dirigents en la perspectiva de gènere, estalvi i préstams, i enfortiment empresarial. L'AMMOR treballa pel desenvolupament d'alternatives econòmiques, la capacitació i professionalització del treball de les dones, i la incidència en polítiques que afavoreixin els drets de les dones.

Casa del Migrante Calabrini, Tapachula
Els Missioners de San Carlos Scalabrinianos van començar en 1985 el seu "ministeri de l'acollida i l'hospitalitat envers tot tipus de migrant, deportat i refugiats" obrint la primera Casa del Migrante a Tijuana. La Casa del Migrante de Tapachula (Chiapas) s'ubica a la sortida de Guatemala i es va obrir a començaments del 1997. Les Cases són un centre d'acollida on es proporciona allotjament, menjar, suport espiritual, orientació, primera atenció mèdica i defensa i promoció dels drets humans.

CAMADDS, A.C. - Centro de Capacitación, Asesoría, Medio Ambiente y Defensa del Derecho a la Salud
Associació civil dedicada a l'enfortiment de l'atenció primària mitjançant accions preventives i educatives que desenvolupa principalment en la regió fronterera de l'Estat de Chiapas, en els municipis de Las Margaritas, La Trinitaria i Ocosingo, on s'ubica un gran nombre de població refugiada guatemalteca. Neix al 1983 com un programa de l'Instituto Nacional de la Nutrición Salvador Zubirán i, actualment, les seves activitats estan vinculades al projecte denominat Sistema Local de Salut, Alimentació i Protecció de l'Ambient, mantenint tres àrees de treball: Salut (atenció i formació de recursos humans), Agroecologia i Defensoria del dret a la salut.

Chiltak, A.C. - Colectivo la Puerta Negra
Organització civil que ofereix assessorament en salut sexual, ofereix programes i orientació en matèria de sexualitat i sobre el VIH/SIDA.

Comercio Justo México, A.C.
Neix al 1998 arran l'apremiant necessitat de vincular i unir els múltiples esforços aïllats de grups de petits productors i organismes civils mexicans per a la construcció colectiva de relacions i sistemes comercials i econòmics més justos i equitatius, tant en l'interior de Mèxic com a l'estranger. Entre els socis promotors es troben la CNOC i Majomut.

CNOC - Coordinadora Nacional d'Organitzacions Cafetaleres
Organització nacional camperola independent que agrupa petits productors de café de 126 organitzacions regionals i locals de diversos estats mexicans, entre ells Chiapas. Prop del 80% dels seus socis pertanyen a diferents pobles indis. Es va constituir en 1989, basada en els principis d'acció conjunta davant problemes comuns, suport mutu, democràcia en la presa de decisions, pluralitat política i autonomia. Els seus objectius són impulsar el desenvolupament econòmic regional, elevar els nivells de benestar social i enfortir organitzativament les famílies camperoles. Treballa en quatre eixos d'acció: comercialització, finançament, capacitació i assistència tècnica, i organització.

Enlace Civil, A.C.
Neix al 1996 quan un grup de comunitats indígenes de les regions Altos, Selva i Nord de Chiapas, sol·liciten la creació d'un organisme que funcionés com a pont entre aquestes i la societat civil nacional i internacional, amb l'objectiu comú de millorar les condicions de vida dels pobles indis. Es defineix com a grup multidisciplinari de professionals que acompanya i promou projectes que responen a les necessitats que les comunitats indígenes consideren més apremiants, participant aquestes directament en la seva planeació i execució. Actualment, promou programes de salut, educació, producció i comercialització. A l'espai web es troba exhaustiva informació sobre la vida de les comunitats indígenes: organització dels municipis autònoms, productes, agermanaments, denúncies, emergències, situació actual, accions de solidaritat nacional i internacional amb les comunitats indígenes, etc.

Enlace Comunicación y Capacitación, A.C.
En castellà, anglès i francés. Associació civil fundada en 1982 en la Ciutat de Mèxic. Volen promoure la construcció de subjectes socials que incideixin en el desenvolupament local amb perspectiva regional i, des d'aquí, en les polítiques públiques de desenvolupament social, per tal de contribuir a una societat més humana, equitativa, democràtica i sostenible.Treballen en Ocosingo y Altamirano (Chiapas), fent èmfasi en el treball camperol indígena i col·laborant amb diferents organitzacions regionals amb els que promouen programes de desenvolupament comunitari que tenen tres grans àmbits estratègics: enfortiment organitzatiu, foment econòmic-ecològic i educació/comunicació comunitària.

Mujeres de Maiz en Resistencia
En espanyol, italià i anglès. Projecte de cooperativa de dones artesanes de Chiapas caminant cap a una economia autònoma. Treballen amb grups de dones indígenes de diferents comunitats. Va començar en març de 1999 i agrupa una desena de cooperatives. En l'espai web trobareu una presentació de cada grup d'artesanes, de la seva situació en la zona de conflicte i el catàleg dels productes que elaboren.

K'inal Antzetik, A.C. - Tierra de Mujeres
Associació civil de dones, sense afany de lucre, que treballa amb i per a les dones indígenes de la regió Los Altos de Chiapas, principalment, i en altres estats del país. El seu objectiu és transformar les relacions de discriminació entre gèneres per a la construcció de justícia social, democràcia i autonomia. La seva línia central de treball és l'assessorament en la comercialització d'artesanies, ja que aquesta constitueix un dels mitjans de vida central de les dones i les seves famílies. Disposen també d'un àrea de Salut Integral, un àrea d'Educació, i un àrea de Comunicació i Drets de les Dones.

Melel Xojobal - Luz Verdadera.
En anglès i espanyol. Organització social fundada en 1997 per la comunitat de frailes dominics de San Cristóbal de las Casas. El nom de l'organització està en llengua tsotsil y significa Llum Veritable. La seva missió és acompanyar la població infantil, principalment indígena, en situació de carrer en San Cristóbal de las Casas, amb processos d'educació alternatius, així com impulsar i enfortir els processos de comunicació de les comunitats indígenes de Chiapas. Desenvolupen dues àrees de treball: Nichk'ok' (Projecte per a infants) i Bats'i k'op-ayej (Projecte de comunicació).

MEXFAM - Fundación Mexicana para la Planeación Familiar
Associació civil fundada l'any 1965, especialitzada en difondre la pràctica de la regulació voluntària de la fecunditat entre els sectors necessitats de la població mexicana. Desenvolupa programes comunitaris, el programa Gent Jove, serveis mèdics, un programa empresarial, i serveis de capacitació i consultoria. A Chiapas, mantenen dos centres d'operació: un a Tuxtla Gutiérrez i altre a Los Altos.

Na Bolom, A.C.
En anglès i espanyol. Associació científica i cultural, fundada en 1951, amb seu en San Cristóbal de las Casas. Disposa de biblioteca i arxius documentals sobre els Lacandons, la seva història i la seva cultura. Entre els seus projectes, ha creat una Casa de Cultura, amb d'altres ONGs treballa per al desenvolupament d'un turisme sustentable, un projecte de salut comunitària, etc. També volen ajudar a facilitar l'intercanvi cultural amb altres comunitats indígenes arreu del món.

OMIECH - Organización de Médicos Indígenas del Estado de Chiapas
En espanyol i anglès. Neix a inicis dels vuitanta com associació dedicada principalment a rescatar, defensar, desenvolupar i impulsar la medicina indígena tradicional. Han creat el Centre de Desenvolupament de la Medicina Maya, amb seu a San Cristóbal de las Casas.

Pronatura
Organització civil mexicana sense afany de lucre, fundada en 1981, la missió de la qual és conservar la biodiversitat de Mèxic. Per això, treballen de forma regional en diversos estats, entre ells Chiapas.

RECEPAC - Red de Organizaciones contra la extrema pobreza en Chiapas
En espanyol i anglès. Espai web no actualitzat d'aquesta xarxa no governamental ni comercial contra l'extrema pobresa, integrada per organitzacions socials i grups de suport mexicans, orientat a establir relacions econòmiques entre comunitats indígenes i camperoles per a construir una economia popular basada en la solidaritat entre els pobles.

Unión de Ejidos y Comunidades de Cafeticultores del Beneficio "Majomut"
Organització social de base fundada l'any 1983 per petits productors de cafè, indígenes Tzotziles i Tzeltales de la regió Altos de Chiapas, amb els objectius de millorar les formes de producció, transformació i comercialització del cafè dels seus agremiats i que ha esdevingut un mecanisme d'elaboració, gestió i execució de projectes de desenvolupament integral de les comunitats, realitzant programes de millora i autoconstrucció de vivenda, millora de serveis bàsics i d'autosuficiència alimentària.

UNORCA - Unió Nacional d'Organitzacions Regionals Camperoles Autònomes
Xarxa d'organitzacions regionals constituïda en 1985, de representació camperola i indígena, d'àmplia participació social, de lluita i de treball. Està integrada per tot tipus de treballadors i treballadores del camp dels estats mexicans. Té un caràcter autònom, no governamental ni partidari i sense afany de lucre. Treballa per un desenvolupament rural integral i sustentable, i una globalització justa pels pobles.

Més organitzacions d'interés

Agora.net, ciudadanos en la red
Associació civil independent que sosté aquest espai web, creat en 1997 amb el propòsit d'establir un fòrum plural d'informació, reflexió i debat sobre la vida política en Mèxic, que promogui l'educació cívica i una cultura política participativa. A través de diferents seccions, proporciona informació detallada sobre la vida política a Mèxic.

Alianza Cívica
Associació independent, plural i apartidista que busca contribuir a la transició a la democràcia impulsant la participació ciutadana en els assumptes públics. Participen en l'observació de processos electorals i desenvolupen diferentes accions de reflexió, experimentació i educació sobre democràcia participativa. Al seu espai web, es troben informes sobre els processos electorals a Mèxic des del 1994 i un directori que permet contactar amb grups locals afins.

CECCAM - Centro de Estudios para el Cambio en el Campo Mexicano
Aquest centre creat en 1992 s'especialitza en els problemes del camp des de la perspectiva camperola. Es defineix com a punt d'enllaç, intercanvi d'experiències i investigació, per als diferents actors del món rural. Genera materials de reflexió i anàlisi, i propicia trobades i seminaris -nacionals i internacionals- entre els estudiosos, especialistes i representants d'organitzacions camperoles. El seu espai web dóna accés a documents i estudis del centre, però no s'actualitza des del 1997.

CIMAC - Comunicación e Información de la Mujer, A.C.
Institució multimèdia constituïda com associació civil, que des de 1988 promou en els mitjans de comunicació un nou punt de vista sobre la condició actual de les dones a Mèxic i al món, sempre vinculat amb els principis d'equitat, justícia social i democràcia. L'espai web CIMAC-noticias permet fer cerques sobre multitud d'articles dedicats a la situació de la dona i els drets humans a Chiapas.

LaNeta en Chiapas
LaNeta ha desenvolupat aquest espai especialitzat en Chiapas, on es troben des de notícies, anàlisis i denúncies, fins a informacions d'interés per la vida quotidiana a Chiapas: comerç alternatiu, esdeveniments culturals o polítics, taulell d'ofertes i serveis, etc.

Movimiento Ciudadano por la Democracia.
Moviment erigit en defensa dels drets humans i polítics d'una societat mexicana en transició a la democràcia. Al seu espai web, es troben informes sobre l'observació de processos electorals a diferents regions, entre elles Chiapas. Incorpora també vincles interessants d'organitzacions mexicanes de drets humans, de camperols, treballadors, etc.

Red Mexicana de Acción sobre el Libre Comercio
Xarxa d'organitzacions i persones creada en 1991 per lluitar contra els acords de lliure comerç i elaborar propostes construïdes a nivell hemisfèric junt amb equips d'investigadors, activistes, intel·lectuals, etc. S'oposen a l'ALCA i treballen contra el Plan Puebla Panamá. Denuncien l'avanç de l'economia neoliberal a Mèxic, concretada a Chiapas en el desallotjament dels Montes Azules, la presència paramilitar, el foment dels conflictes intercomunitaris, els projectes de biodiversitat, el canvi de la llei COCOPA per la llei Bartlet-Ortega, etc. En el seu espai web proporcionen articles, anàlisis i enllaços sobre aquestes qüestions i el moviment civil d'oposició.

Red Internacional de Género y Comercio
Xarxa internacional creada a partir d'un seminari realitzat a Grenada a finals de 1999. Impulsa iniciatives relatives a la perspectiva de gènere en els processos de negociació dels acords de lliure comerç, que en la regió llatino-americana té com a prioritat el seguiment del procés de negociacions de l'Acord de Lliure Comerç de les Amèriques (ALCA), i enfortir i capacitar al moviment de dones per a incidir en els mecanismes institucionals nacionals o regionals d'integració econòmica. El seu espai web inclou recursos sobre aquesta qüestió.

Red por los Derechos de la Infancia en México
Coalició de 55 organitzacions de la societat civil mexicana que desenvolupen programes a favor dels infants i adolescents mexicans en situacions de vulnerabilitat, i que operen principalment en els estats de México, D.F. i Jalisco. Espai web molt complet amb vincles a organitzacions de Mèxic i el món, articles, legislació, campanyes, etc.

 

Més informació:

Centro de Educación y Capacitación para el Desarrollo Sustentable.
El seu espai web facilita un directori d'organismes vinculats amb el medi ambient i el maneig de recursos naturals a Chiapas.

La Neta
Organització civil creada en 1991 com a servei de comunicació electrònica per a ONGs. Com a node mexicà de l'APC, potencia l'enllaç entre les ONGs nacionals i les de la comunitat global. L'espai web facilita informació sobre tot tipus d'iniciatives a Mèxic, agenda d'activitats, accions, emergències, vincles a multitud d'ONGs mexicanes agrupades per àmbits de treball, directoris, cercadors, etc.

Organitzacions de la societat civil amb treball en SIDA, a Chiapas
Directori d'organitzacions realitzat per Amigos Contra el SIDA, A.C.

Red de Información Indígena
En espanyol i anglès. Espai obert a totes les organitzacions indígenes de Llatino-Amèrica que desitgin difondre informació per internet. Inclou vincles a un completa llista d'organitzacions, notícies, activitats, etc.

SOCIETAT CIVIL INTERNACIONAL

 

Solidaritat amb el moviment zapatista

Acción Zapatista
Pàgina provinent de la Universitat de Texas que recull informació (llistes de distribució, articles d'anàlisi, etc.) entorn del moviment zapatista. També permeten contactar amb diferents organitzacions de suport zapatista arreu del món. A més del suport al moviment zapatista, tracten de fomentar la discussió sobre d'altres conflictes existents al món i que estan lligats al capitalisme econòmic i a les seves polítiques. Directori d'organitzacions exhaustiu.

Carea e.V.
En alemany. Organització amb seu a Berlin. Entre d'altres activitats, participen en els campaments civils per la pau. Espai web amb informació bàsica i actualitzada sobre els esdeveniments a Chiapas. Inclou vincles a d'altres col·lectius de solidaritat amb el moviment zapatista a Alemanya.

Irish Mexico Group
Aquest col·lectiu va iniciar la seva activitat a l'estiu de 1995, amb el doble objectiu d'intentar mantenir informada la gent d'Irlanda sobre els esdeveniments a Mèxic i de donar suport als esforços dels pobles d'aquest país per viure en pau i dignitat. A més de diferents actes públics, van enviar una delegació a Mèxic per a investigar la situació del país i, especialment, els drets humans a Chiapas. Actualment, el grup ja no està actiu però mantenen actualitzat el seu espai web i continuen visitant la comunitat zapatista Diez de Abril.

ZapNet - Zapatista Net of Autonomy & Liberation
Aquest espai web és un projecte engegat des de la Universitat de Texas (Austin), en el que participen artistes, activistes, escriptors, historiadors, economistes i d'altres professionals d'arreu del món que participen en la Revolució Zapatista. S'interessen en l'ús de les noves tecnologies per a promoure diàlegs i compartir informacions en un entorn multimèdia i interactiu. L'espai està carregat de recursos multimèdia i vincles sobre el moviment zapatista per a la democràcia en Mèxic i la seva crida per a una lluita intercontinental contra el neoliberalisme i per la humanitat.

Zapatista Women - Mujeres Zapatistas
Aquest espai web és un projecte de ZapNet, dedicat a les dones que han entregat les seves vides al moviment zapatista. Vol ser un espai de discussió, col·laboració, canvi, educació i participació. Proporciona multitud de recursos sobre aquest tema i promou un fòrum de discussió.

Drets Humans

Amnistia Internacional
És una de les organitzacions de denúncia de violacions de drets humans més prestigioses del món. En el seu espai web es troba informació sobre drets humans, campanyes, informes, etc. Disposa d'un cercador intern que permet accedir fàcilment a notícies i informes referides a Chiapas.

Casa Alianza
Organització internacional dedicada a la rehabilitació i defensa dels infants de carrer en Guatemala, Hondures, Mèxic i Nicaragua. És la filial llatinoamericana de Covenant House, que té la seva seu a Nova York. A més de l'acollida dels infants de carrer, realitza denúncies sobre la situació dels nens i les nenes llatinoamericans que viuen al carrer. En el seu espai web es troben breus notícies sobre la situació dels drets dels infants a Chiapas, així com informes sobre la regió.

CCIODH - Comisión Civil Internacional de Observación por los Derechos Humanos
Coalició formada per ONGs i col·lectius diversos, a partir de la sensibilitat existent en la societat civil internacional envers l'aguda violència existent a Chiapas. Els integrants comparteixen la preocupació pel respecte als Drets Humans i assumeixen que, com a conquesta del conjunt de la humanitat, la seva defensa i promoció són una obligació i deure no sotmés a limitacions per les fronteres nacionals. En l'espai web, es poden consultar els informes anuals elaborats per la Comissió.

Derechos Human Rights
En castellà i anglès. Organització que lluita pel respecte als Drets Humans arreu del món, mitjançant la distribució d'informació i accions, utilitzant com a eina principal la internet. Desenvolupen diversos servidors, el més extens espai web de drets humans en castellà, llistes de discussió i una revista electrònica de drets humans. L'espai inclou més de 12.000 documents organitzats per temes i països, entre els quals Mèxic. A més, un cercador permet localitzar informació específica sobre Chiapas: accions de solidaritat, denúncies, informes anuals, resolucions internacionals, legislació, etc. Inclou vincles amb ONGs de drets humans.

Federació Internacional de Drets Humans.
En anglès, francés, castellà i àrab. És considerada com la primera organització de defensa dels drets humans, ja que es va fundar el 1922, i es defineix com una ONG d'utilitat pública, sense finalitat lucrativa, apolítica i no confessional. Disposa entre d'altres d'un programa anomenat Observatori per a la Protecció dels Defensors dels Drets Humans. Dins aquest Observatori hi ha un apartat de crides d'acció urgent davant les violacions de drets humans a diferents països, entre els quals Mèxic.

Global Exchange
Aquesta organització és una de les quatre coalicions de solidaritat amb Mèxic que hi ha als EUA. El seu objectiu principal és conscienciar sobre la necessitat de canviar la política comercial i militar d'aquest país envers Mèxic. També realitzen campanyes d'observació dels drets humans, incloent l'estat de Chiapas, on donen suport al procés de pau i a les iniciatives de base orientades al canvi social. Envien observadors a les zones més conflictives, difonen informació sobre les violacions dels drets humans, proporcionen suport tècnic a les ONG locals, coordinen campanyes d'alliberament de presoners, etc.

Human Rights Watch.
Organització de caire internacional de denúncia de violacions de drets humans. Interessant pàgina en la qual es troben accions urgents, notícies, informes sobre drets humans per països, etc. En el cas de Mèxic inclou informes, comentaris, articles i enllaços.

México Solidarity Network
Coalició de més de 80 organitzacions d'arreu dels EUA que treballen per l'assoliment dels drets humans, la justícia econòmica i la democràcia en els EUA i Mèxic. Entre les seves activitats destaquen un programa de drets indígenes, denúncia de la militarització, etc. El seu espai web és actualitzat permanentment i inclou crides d'acció urgent, informes, vincles a més organitzacions i recursos, etc.

Organització Mundial Contra la Tortura.
Denuncia aquells casos que suposin una violació dels drets humans i que estiguin relacionats amb la tortura. En diverses ocasions, ha denunciat violacions de drets humans a Mèxic i, en concret, a Chiapas.

Peace Brigades International
En espanyol, anglès, francés, alemany, etc. Des del 1981, aquesta ONG promou la resolució no violenta de conflictes i defensa els drets humans. Quan són convidats, envien grups de voluntaris a àrees que es troben en conflicte i sota repressió política. Aquests voluntaris acompanyen les persones que defensen els drets humans, les seves organitzacions i les persones que són víctimes de la violència. En el cas de Chiapas, PBI participa en la coalició internacional SIPAZ, proporcionant assessorament en aspectes relatius a la no-ingerència, no-partidisme i resolució no-violenta de conflictes.

School of Americas Watch
En anglès i espanyol. Organització dels EUA que busca tancar l'Escola de les Amèriques i canviar la política exterior dels EUA en Llatinoamèrica, utilitzant manifestacions, protestes no violentes i el treball legislatiu i amb els mèdia. Des del seu espai web difonen multitud d'informacions sobre violacions dels drets humans en el continent. Un cercador permet destriar les informacions publicades sobre Chiapas.

SERPAJ - Servicio de Paz y Justicia en América Latina
És una organització social d'inspiració cristiano-ecumènica. Actuen a diferents estats mexicans, entre aquests, el de Chiapas, on es proposa recollir, sistematitzar i reflexionar sobre aquelles experiències de no-violència desenvolupades de manera intuïtiva pel poble. L'espai web inclou articles publicats fins l'any 2000 sobre violència, militarització, campaments de pau, etc.

SIPAZ - Servicio Internacional para la Paz
Es defineix com una coalició d'organitzacions (entre les quals estan Global Exchange o Brigades Internacionals de Pau) que porta molts anys d'experiència en la resolució de conflictes i la construcció de la pau per iniciatives no governamentals i internacionals. Aposta per la resolució no violenta dels conflictes. Actualment, aquesta organització amb seu a Califòrnia manté un equip a Chiapas que tracta de mantenir el diàleg entre els actors del conflicte, en aquest sentit aquest grup realitza visites a les persones desplaçades pel conflicte, a campaments civils, etc., també elabora i difon accions urgents envers l'augment de la repressió de l'exèrcit i dels paramilitars en comunitats indígenes, etc. Les activitats d'aquest grup i també els requisits per a col·laborar-hi es poden trobar en el seu espai web, així com articles d'anàlisi, informes anuals, etc.

SPAN - Strategic Pastoral Action Network
Projecte ecumènic de justícia social i de drets humans que vol proporcionar informació i recursos que generin alternatives per a construir comunitats justes i un món just, basant-se en la Teologia de l'Alliberament, la Pedagogia de l'Oprimit i la No-Violència. Actuen a Chiapas a través de delegacions i de l'enviament d'observadors. En el seu espai web s'inclouen informes sobre Chiapas, el zapatisme, etc.

 

Desenvolupament

American Jewish World Service
Organització no-lucrativa creada als EUA en 1985 per ajudar a aliviar la pobresa, la fam i la malaltia. Actua des de l'imperatiu jueu de perseguir la justícia. Dóna suport al programa Sistema de Crèdit Comunitari, desenvolupat per l'ONG local CAMADDS i adreçat a promoure programes de desenvolupament auto-sostenibles.

Chiapas Media Project
Organització amb seu a Chicago (EUA), que desenvolupa aquest projecte de cooperació. Consisteix en proporcionar equipament informàtic i audio-visual, així com formació per al seu ús, a comunitats indígenes i camperoles en els estats de Chiapas i Guerrero, amb la finalitat que aquestes puguin crear els seus propis mitjans de comunicació. Des del 1998, els formadors de CMP han treballat en estreta col·laboració amb comunitats autònomes zapatistes.

Doctors of the World - USA
Organització que treballa en llocs on la salut està en situació de perill per les violacions de drets humans i llibertats civils. Des del 1994, treballa a Chiapas amb dos eixos principals d'actuació: el proveïment d'atenció mèdica i la formació de treballadors de la salut. Alguns voluntaris treballen amb contraparts en l'Hospital San Carlos, en les muntanyes de Chiapas.

PIH - Partners in Health
Organització amb seu en EUA, que treballa a l'estat de Chiapas amb la contrapart EAPSEC (Equipo de Apoyo en Salud y Educación Comunitaria), amb l'objectiu de facilitar els serveis de salut a les comunitats rurals. Personal de PIH ha col·laborat en la formació de treballadors de salut, en campanyes de vacunació i en atenció dental, així com en l'edició de diferents publicacions.

STAC - Students Taking Action in Chiapas
Organització nascuda a Nova Escòcia (Canadà) al 1999 i formada únicament per estudiants. Respon a la crisi en Chiapas enviant grups de voluntaris, normalment estudiants, que participen en programes d'ajut al desenvolupament: construcció d'escoles i biblioteques, observadors a la zona, donació de diners, etc. Amb aquestes experiències, els voluntaris realitzen després xerrades i activitats de difusió i sensibilització en el seu país. Qualifiquen la seva activitat com a no política ja que, com a organització, no s'adscriuen a cap ideologia ni donen suport a cap partit polític.

The Water Projects. Chiapas, Mexico.
En anglès. Diversos equips provinents del Regne Unit treballen en Chiapas amb les comunitats indígenes zapatistes, ajudant-los en la cerca, disseny, construcció i manteniment de sistemes d'aigua potable, amb l'objectiu de millorar els nivells de salut bàsica en les comunitats. A més, treballen l'ús de plantes medicinals tradicionals, sanejament efectiu de l'aigua i tractament de residus.

 

Més informació:

Chiapas: recursos online
En català i espanyol. Pàgina personal que inclou una llista actualitzada dels col·lectius de solidaritat amb la lluita zapatista, organitzacions de defensa dels drets humans, mitjans de comunicació, etc.

Equipo Nikzor
Ofereix una guia actualitzada i molt pràctica sobre les ONGs pels Drets Humans, tant internacionals com locals, que treballen a Mèxic i Chiapas.  

SOCIETAT CIVIL ESPANYOLA/CATALANA

Solidaritat amb el moviment zapatista

Colectivo de Apoyo Zapatista de Zaragoza
Espai web en construcció d'aquest col·lectiu de suport a la lluita zapatista. En la secció Campanyes es troben alguns documents sobre els municipis autònoms, informació de la CCIODH, etc.

Colectivo de Solidaridad con la Rebelión Zapatista de Barcelona
En castellà i català. Col·lectiu nascut el 1994 al calor de la rebel·lió zapatista. S'interessa pel missatge polític zapatista i intenta donar-lo a conèixer, participant també en la lluita contra el neoliberalisme. Es pot participar en totes les activitats del Col·lectiu. A més, faciliten contactes amb ONGs de Chiapas per als voluntaris que vulguin anar a aquesta regió mexicana en qualitat d'observadors internacionals. També realitza tasques de sensibilització, suport econòmic i material a les comunitats. Al seu espai web publiquen informació sobre les activitats de l'EZLN, campanyes, declaracions i notícies relacionades amb el conflicte de Chiapas.

No al Desalojo de Montes Azules
El Govern Mexicà vol desallotjar els indígenes dels Montes Azules amb el pretext de crear una reserva ecològica, desplaçant a milers de persones i atorgant el drets de la terra a les multinacionals. Aquest espai web vol contribuir a impedir-ho i per això difon tot tipus d'informació: articles, informes, comunicats, accions de protesta, etc.

Plataforma Asturiana de Solidaridad con Chiapas
Aquesta plataforma disposa d'un espai web dedicat a la denúncia de les violacions dels drets humans comeses per part del Govern de Mèxic a la zona de Chiapas. Posa a disposició dels visitants una llista de correu (Astúries Solidària) a través de la qual es pot estar informat d'aquelles activitats realitzades a la zona. Web no actualizat des del 1998.

Plataforma IXIM de Solidaridad con Chiapas (Iruñea-Pamplona)
Aquest grup treballa en suport a la lluita indígena, recollint fons per a la causa zapatista a través de la venda de materials diversos, exercint pressió cap els governs i institucions de Mèxic i locals, establint contacte i proporcionant formació prèvia a les persones que volen participar com a observadores en la zona, etc. Defensen una pau amb justícia i dignitat.

Plataforma de Solidaridad con Chiapas de Madrid
Neix en 1994, arran l'aixecament zapatista, amb la finalitat de difondre i debatre el plantejament polític i social zapatista, donar suport activament a l'EZLN i a les seves bases de suport, i construir un pont amb aquest racó del sud-est mexicà. Com d'altres col·lectius de solidaritat amb els zapatistes, assessoren per a la participació en les Brigades d'Observació de Drets Humans a Chiapas i Oaxaca. El seu espai web proporciona informació àmplia i actualitzada sobre els esdeveniments a Chiapas i les iniciatives de solidaritat amb l'EZLN, les comunitats indígenes, les dones zapatistes, etc. Inclou multitud de vincles a d'altres organitzacions locals i d'arreu del món.

RAZ - Red de Apoyo Zapatista de Madrid
Grup d'homes i dones de Madrid interessats en les idees i projectes zapatistes, que treballen des de fa temps per portar al carrer les propostes de Pau, Justícia i Dignitat de l'EZLN, que assumeixen com a pròpies. El seu espai web conté informació actualitzada sobre l'EZLN, els municipis autònoms, els presos zapatistes, etc.

Drets Humans

Amnistia Internacional - España
La secció espanyola d'aquesta organització internacional treballa la situació dels drets humans a Mèxic a través de la Xarxa de Defensors dels Drets Humans. Fan seguiment de les situacions a que s'enfronten les persones que treballen pels drets humans als països d'Amèrica Llatina, entre els quals Mèxic. Quan és necessari, activen la xarxa i envien correus i faxos a les autoritats del país sol·licitant es respectin els drets humans. A l'espai web es troba informació per països i temes sobre aquestes situacions. Des de l'espai d'AI pot accedir-se a EDAI, editorial d'AI per als països de parla hispana, on es troben notícies actualitzades sobre els drets humans a Mèxic i informes anuals. Un cercador de documents permet seleccionar informacions referides a Chiapas.

CIP - Centro de Investigaciones para la Paz
Entre els seus projectes d'investigació es troba "El nou indigenisme en Amèrica Llatina".

IEPALA - Instituto de Estudios Políticos para América Latina y África
Associació civil sense afany de lucre fundada l'any 1965. Des del seu espai web s'accedeix a l'Observatorio Geopolítico en Red Eurosur, que inclou gran quantitat d'informació organitzada per països, entre els quals Mèxic. Destaca un informe en xifres sobre la situació de la dona en aquest país.

Mujeres en Red
Portal de gènere, que neix amb l'objectiu de crear un espai de comunicació i establir un enllaç entre les dones d'arreu del món. S'adreça a la lluita pels drets fundamentals de les dones i proporciona informació directa, de primera mà, dels problemes de les dones i dels seus grups de treball. En el cas de Mèxic, inclou una secció dedicada a la situació de la dona a Chiapas, amb notícies i vincles des de les aportacions de la xarxa.

Desenvolupament

ACSUR - Las Segovias
Organització civil que treballa en l'àmbit de la cooperació internacional per a contribuir a unes condicions de desenvolupament just i solidari a nivell mundial, des d'una perspectiva de ple exercici democràtic i respecte dels drets humans. A Chiapas treballen en un projecte d'atenció d'emergència a poblacions indígenes afectades greument per la violència política a la regió (amb la contrapart local Grup Ixim) i en un projecte de desenvolupament integral de les dones indígenes i camperoles de Chiapas (amb Chiltak).

Ajuda en Acció
Aquesta ONGD desenvolupa el projecte de Guaquitepec en el municipi de Chilón, a l'estat de Chiapas, on el 84% de la població és indígena, principalment tseltales i tsoltsiles, i en menor mida zoques, mames i mestissos. Un dels principals eixos d'actuació és l'educació, col·laborant amb el Patronat Pro Educació Mexicà. També desenvolupen serveis de salut i iniciatives econòmiques, per tal de millorar les condicions de vida de la població.

ASF - Arquitectes Sense Fronteres Espanya
ONGD amb seu a diverses ciutats de l'estat i integrada bàsicament per professionals del sector de la construcció que voluntàriament col·laboren en tasques de cooperació en l'àmbit del projecte arquitectònic, urbanisme, infraestructures, edificació i medi ambient. Amb altres ONGs europees i amb contraparts locals, realitza un projecte de desenvolupament de la xarxa sanitària de base a la regió de Los Altos, on la situació d'ocupació militar ha creat multitud de desplaçats.

ASPA - Asociación Andaluza por la Solidaridad y la Paz
ONGD d'àmbit andalús, que sorgeix al 1997 amb la finalitat de contribuir a la superació de l'injust ordre econòmic internacional i l'objectiu de propiciar la cooperació i la solidaritat entre els pobles. Des de la seu de Màlaga es gestiona un projecte sobre Tecnologia apropiada, salut en la vivenda, estalvi energètic i capacitació, realitzat en el municipi Tierra y Libertad, amb la contrapart local Enlace Civil, A.C.

Cáritas - España
Cáritas és la Confederació oficial de les entitats d'acció caritativa i social de l'Església catòlica en Espanya, instituïda per la Conferència Episcopal i amb personalitat jurídica pròpia, tant eclesial com civil. A Mèxic, acompanyen la Pastoral Social de San Cristóbal de las Casas en el procés de defensa dels drets indígenes per a l'enfortiment de les seves activitats amb els més empobrits.

Creu Roja Espanyola
La secció espanyola de la Creu Roja dóna suport a un projecte per a la millora de les condicions de vida de la població indígena del municipi de Chenalho, afectada pel conflicte en Chiapas, rehabilitant vivendes i espais comunitaris, i construint letrines i estufes-cuines.

Hirugarren Mundua ta Bakea - Paz y Tercer Mundo.
ONGD creada al País Basc en el 1988 i que, actualment, compta amb seus en diferents ciutats de l'estat i a diferents regions del món. Entre aquestes, compta amb una seu a Chiapas, des d'on proporciona atenció primària en salut a comunitats marginades d'indígenes i realitza projectes d'autosuficiència per a comunitats indígenes. Compta també amb un Departament de Drets Humans en el qual s'inclouen accions urgents de suport als indígenes de Chiapas.

GRAIN - Genetic Resources Action International
Acció Internacional pels Recursos Genètics és una organització internacional no governamental, fundada en 1990, amb seu-coordinadora a Barcelona. Tracta de promoure una resposta davant l'erosió genètica, que amenaça la seguretat alimentària i la subsistència de tot el món. Manifesten que la pèrdua de gens és la pèrdua d'opcions per al desenvolupament. Treballen amb organitzacions nacionals i locals del Sud, que defensen i actuen a favor del control comunitari dels recursos genètics i el saber associat a aquests recursos. En la regió Altos de Chiapas, col·laboren amb l'organització indígena "Majomut", en el marc del projecte "Cultivant la Diversitat", impulsat l'any 2000 per GRAIN i altres ONGs internacionals.

Interpueblos - Comité de Solidaridad con los Pueblos
ONG amb seu a Santander, que desenvolupa tasques de cooperació i solidaritat amb els pobles dels països empobrits i aquells que pateixen opressió, explotació i injustícies de tot tipus. A Chiapas col·laboren en un projecte de Desenvolupament Agrícola per als municipis autònoms de "El Trabajo" i "Vicente Guerrero".

Manos Unidas
ONGD catòlica, de voluntariat, que des del 1960 lluita contra la pobresa, la fam, la malnutrició, la malaltia, la falta d'instrucció, el subdesenvolupament i contra les seves causes. Financia projectes de desenvolupament en els països del Sud, entre els quals trobem alguns de capacitació i formació en Chiapas. La delegació de Catalunya disposa d'un espai web propi en català i castellà.

Médicos del Mundo
Associació de solidaritat internacional regida pel dret fonamental a la salut i a una vida digna per a qualsevol persona. A Chiapas desenvolupen dos projectes: "Atenció mèdica i desenvolupament de la salut comunitària en les localitats de Santa Catarina i San Marcos" i "Desenvolupament i enfortiment de la xarxa local de salut comunitària de la Región de Montaña".

Paz y Solidaridad - Aragón
ONGD constituïda a iniciativa de la Confederació Sindical de CC.OO., per a la cooperació amb organitzacions populars i sindicals d'Amèrica Llatina i Àfrica, donant suport a processos de desenvolupament justos, democràtics i sostenibles. A Chiapas han donat suport organitzatiu a Chiltak, A.C. i han col·laborat amb aquesta organització en la construcció de dos sistemes d'aigua potable en comunitats indígenes. També han donat suport a l'educació dels infants de la comunitat Moisés Gandhi.

Més organitzacions d'interés:

Sodepaz
Dins d'aquesta organització, funciona un grup encarregat de difondre informació sobre la realitat mexicana i que col·labora en l'organització de viatges d'acompanyament a comunitats en Chiapas, en coordinació amb altres col·lectius de solidaritat. També han desenvolupat alguns projectes de cooperació a la regió. En el seu espai web, disposen d'una secció específica amb informacions actualitzades sobre la situació a Mèxic.

Més informació:

Fons Català de Cooperació al Desenvolupament

Plataforma de Solidaridad con Chiapas de Madrid

Recursos sobre Chiapas i la rebel·lió zapatista
En català i espanyol. Espai web personal elaborat des de Catalunya, amb multitud de vincles a espais web d'informació, anàlisi i suport al moviment zapatista arreu del món.


Observatori Solidaritat UB
C/ Melcior de Palau, 140. 08014 Barcelona.
Tel 93 403 55 38. Fax 93 403 55 39.
e-mail: solidari@pangea.org.