Documento sin título

Adreces d'Internet i bibliografia

Chiapas
 

Dades Generals
Estructura del sistema polític de Mèxic
Actors
Documents
Premsa
Societat Civil a Méxic
Organitzacions de Drets Humans a Mèxic i Chiapas
Societat civil internacional
Organitzacions internacionals de Drets Humans
Trobades, consultes i marxes convocats per l'EZLN
Informes sobre la situació dels Drets Humans
Organismes regionals i internacionals
Tractats i Projectes de Lliure Comerç
Entrevistes i artícles d'Opinió
DADES GENERALS:


ESTRUCTURA DEL SISTEMA POLÍTIC:


Estructura de l'Estat

     
Legislació


Organismes Electorals


Partits Polítics


Altres actors que han intervenit

 

DOCUMENTS:

Cronologies del Conflicte zapatista

Bases pel procés de diàleg

Propostes i contrapostesde reformes constitucionals

Declaracions de l'EZLN

Comunicats

SOCIETAT CIVIL: (a Mèxic i Chiapas)

ORGANITZACIONS DE DRETS HUMANS (a Mèxic i Chiapas)

SOCIETAT CIVIL: (Resta del món)Organitzacions Internacionals de Drets Humans (amb treball i informació sobre Mèxic i Chiapas)

 

Trobades, consultes i marxes convocats per l'EZLN

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓ DELS DRETS HUMANS A MÈXIC I CHIAPAS

ORGANISMES REGIONALS I INTERNACIONALS

TRACTATS I PROJECTES DE LLIURE COMERÇ

 

 

ENTREVISTES Y ARTICLES D'OPINIÓ


  BIBLIOGRAFIA:


          Dones
(*)Si teniu algún problema per localitzar aquests documents us podeu posar amb contacte amb l’Observatori Solidaritat. Tots aquest documents es troben al nostre fons documental.


 

Observatori Solidaritat UB
C/ Melcior de Palau, 140. 08014 Barcelona.
Tel 93 403 55 38. Fax 93 403 55 39.
e-mail: solidari@pangea.org.