Documento sin título

Estat de Chiapas

 

Dades geogràfiques

Extensió: 73.887 km2 (3,75% de l'extensió territorial de Mèxic)

Capital: Tuxtla Gutiérrez

Colindancias: Chiapas confina al nord amb Tabasco; a l'aquest amb la República de Guatemala; al sud amb la República de Guatemala i l'Oceà Pacífic; a l'oest amb l'Oceà Pacífic, Oaxaca i Veracruz-Clau.

MAPA GENERAL

MAPA DETALLAT

MAPA REGIONS

 

Dades poblacionals i demogràfics

Població (2000):

Total: 3,920,892 h
Homes: 49,5 %
Dones: 50.5 %

Idiomes: Espanyol (oficial) i idiomes indígenes. Els principals són: tzeltal, tzotzil, chol, zoque, tojolabal, kanjobal i mami, entre altres.

Composició ètnica: els indígenes representen el 27,6 % de la població. Els principals grups ètnics són: tzeltal (9,9 %), tzotzil (8,8 %), chol (4,3 %), zoque (1,4 %), tojobal (1,4 %), kanjobal (0,4 %), mami (0,4 %), uns altres (1,0 %)

Religions: el 67,6 % de la població major de cinc anys és catòlica (altres religions són la cristiana protestant i la de la naturalesa). Entre un 5 % i un 10 % no té cap religió.

Alfabetismo de la població de 15 anys o més (2000):
Homes: 83.2 %
Dones: 71.0

Població de 5 anys o més segons condició de parla indígena (2000): 809, 592 hab.

Taxa de mortalitat infantil (2001):
10 nens (Nombre de defuncions ocorregudes entre els nens menors d'un any d'edat per mil nascuts vius)

Esperanza de vida al néixer (2002): 73 anys Població amb derechohabiencia a servei mèdic: 1, 6%


Dades econòmiques

Recursos econòmics principals aproximats (2001):
- 55,0 % de la hidroelectricidad de Mèxic
- 68,6 % de les exportacions derivades del petroli
- 81,2 % de les exportacions de cru
- Gas natural: 13.8 % Respecte al total nacional
- Petroli: 1.3 % Respecte al total nacional
- Cafè (principal regió productora), canya de sucre, cacao, tabac, fruits tropicals i silvicultura.
- Ramaderia bovina (6.3 % del bestiar bovino a Mèxic).
- Mineria poc important: or, plata, coure i plom.
- Indústria artesana.
- PIB: 1.7% del total nacional.
- Creixement del PIB anual: 1,64 % (3,5 % a Mèxic).
- Participacions federals en els ingressos bruts estatals: 33,20 %
- Taxa d'ocupació: 97,70 %
- Salari mínim o inferior: 19 % de la població.
- Salari mínim o inferior en la població indígena de Chiapas: 49,1%
- Població ocupada per sectors: agricultura 58,3 %, indústria 11,1 %, serveis 27,4 %
- Població indígena ocupada per sectors: agricultura 83,0 %, indústria 5,5 %, serveis 8,6 %

 

Dades polítiques:


Governador (2000-2006): Lic. Pablo Salazar Mendiguchía.

Resultats de les eleccions per a Governadorr de Chiapas, 2000.
Representant
Partit o Coalició
vots
Pablo Salazar Mendiguchía Aliança per Chiapas*
335.860
Sami David David Partit Revolucionari Institucional
  475.267
Mario Arturo Coutiño Farrera   Democràcia Social
3.922
Font: IEE Chiapas

* L'Aliança per Chiapas va estar conformada pel PAN, PRD, PVE
Observatori Solidaritat UB
C/ Melcior de Palau, 140. 08014 Barcelona.
Tel 93 403 55 38. Fax 93 403 55 39.
e-mail: solidari@pangea.org.