Documento sin título  

Cronologia

 

 

1885

1960

1965-1974

 

1967

1969

1970

1971

1973

1974

1980-1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

Per actualitzar la informació cronològica es pot consultar:

IRIN, en anglès. El Servei d'Informació Regional Integrada -Integrated Regional Information Network (IRIN)- que tracta en exclusiva països africans. IRIN aporta informes diaris, cronologies, etc. IRIN està a la web de l'Oficina de les Nacions Unides per la Coordinació dels Afers Humanitaris -Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA).

Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA), en anglès i en francès. Disposa d'una pàgina web que ofereix, entre altres, informació per països mitjançant informes d'emergència (en els quals es poden trobar: anàlisis, informes, precedents del conflicte, cronologies, notícies, etc.), també es pot trobar informació sobre treballs de coordinació de camp realitzats, mapes, etc. Des d'un punt de vista més general, OCHA disposa d'informació sobre emergències i coordinació d'ajuda, publicacions, cooperació internacional a Txernòbil, etc.

Altres cronologies són:

Congo 2000, en anglès i en francès Pàgina web que aporta informació sobre la República Democràtica del Congo. En línia es pot consultar història, govern, política, economia, geografia, fòrums sobre temes d'actualitat.

Africa Policy Information Center, en anglès. És una organització sense ànim de lucre dedicada a difondre informació i anàlisis sobre qüestions africanes, per tal de fomentar polítiques internacionals orientades al continent africà en la línia del desenvolupament avançat, els drets humans i la justícia social. A la seva pàgina podeu trobar informació diversa (condicions de vida, drets humans, etc., així com notícies provinents d'IRIN, Africa News, BBC, etc.) sobre tots els països africans.

Asylumlaw.org, en anglès. És una organització que mitjançant l'ús d'Internet pretén ajudar els advocats i aquelles persones que busquen asil a través de difusió d'informació legal sobre la situació d'asil en diversos països, també ofereix informació sobre els estris legals, sobre les condicions de vida en determinats països -entre aquests la República Democràtica del Congo-, etc. United Nations High Comissioner for Human Rights (UNHCHR), en anglès, en francès i en castellà. En alguns dels informes de l'Alt Comissionat de les Nacions Unides pels Drets Humans podeu trobar les violacions dels drets humans que s'han pogut constatar en els països de referència.


>
Observatori Solidaritat UB
C/ Melcior de Palau, 140. 08014 Barcelona.
Tel 93 403 55 38. Fax 93 403 55 39.
e-mail: solidari@pangea.org.