Documento sin título

Nacions unides


RESOLUCIONS DEL CONSELL DE SEGURETAT DE LES NACIONS UNIDES

Aquí trobarem totes les Resolucions del Consell de Seguretat de les Nacions Unides respecte a la qüestió del Sáhara Occidental. Els documents estan referits a la pàgina de les Nacions Unides i gairebé tots els documents, excepte les Resolucions posteriors a 1997 i les més actuals, estan en anglès.

1975.
1976-1987. 1988. 1989. 1990. 1991. 1992. 1993. 1994. 1995. 1996. 1997. 1998. 1999. 2000. 2001. 2002. 2003. 2004 2005 2006 2007 2008 2009

 

RESOLUCIONS DE L'ASSEMBLEA GENERAL DE LES NACIONS UNIDES

Aquí podreu trobar la majoria de Resolucions i decisions de l'Assemblea General de les Nacions Unides referides a la qüestió del Sáhara Occidental. Estan ordenades de forma cronològica i moltes d'elles en anglès.

1981.

1982. 1983. 1985. 1986. 1987. 1988. 1989. 1990. 1991. 1992. 1993. 1994. 1995. 1996. 1997. 1998. 1999. 2000. 2001. 2002.

 

INFORMES DEL SECRETARI GENERAL DE LES NACIONS UNIDES AL CONSELL DE SEGURETAT

Els informes del Secretari General de les Nacions Unides ens permeten fer un recorregut per a l'evolució de la MINURSO, el Referèndum i els esdeveniments. La totalitat d'aquests documents estan referits en la pàgina de les Nacions Unida. Estan en castellà i en format PDF.

1997.

1998. 1999. 2000. 2001. 2002. 2003. 2004 2005 2006 2007 2008 2009

INFORMES DE L'ASSEMBLEA GENERAL


2005

 


Observatori Solidaritat UB
C/ Melcior de Palau, 140. 08014 Barcelona.
Tel 93 403 55 38. Fax 93 403 55 39.
e-mail: solidari@pangea.org.