Documento sin título

Documents

Palestina


Documents de les Nacions Unides referits a la qüestió Palestina i el conflicte araboisraelià
 

 

EL MANDAT PER A PALESTINA. Lliga de les Nacions. 24 de juliol de 1922.

RES 181 (Assemblea general), de 29 novembre de 1947. PLA DE PARTICIÓ DE PALESTINA de les NU. Aquest Pla va ser un intent de solucionar el conflicte mitjançant la partició de Palestina en dos estats, un de jueu i un altre d’àrab. La divisió que propugnava aquest document dividia cadascun dels dos estats en tres territoris units per corredors o franges de territori molt petites. A la vegada, intentava deixar el major nombre d'àrabs (palestins) i de jueus en cada Estat. En aquest Pla, la ciutat de Jerusalem també quedava dividida i sota un règim internacional. Si el repartiment geogràfic ja era complicat i inestable, més ho era encara el repartiment de la població. En l'hipotètic Estat jueu (14.500 Km2) hi havia aproximadament un milió de persones, de les quals una mica més de la meitat eren jueus i àrabs. La resta, és a dir, la zona de l'Estat àrab (11.823 Km2), hi havia unes 600.000 persones, de les quals gairebé 100.000 eren jueves. Com es pot veure, era una solució que no estava lliure de tensions i problemes, però també s'ha de tenir en compte que eren els inicis de l'Organització de les Nacions Unides.
 
S/1264/Corr.1 (Consell de Seguretat de les Nacions Unides) ARMISTICI de 1949. Mitjançant aquest armistici es va posar fi a la guerra araboisraeliana de 1948, que es va produir immediatament després de l'autoproclamació de l'Estat d'Israel a Palestina per part dels jueus, i la no acceptació d'aquesta situació per part dels països àrabs de la regió (Egipte, Transjordània, Síria, l'Iraq, el Líban, Aràbia Saudita i el Iemen). En aquest armistici es va plasmar la victòria militar d'Israel (vegeu Aproximació històrica), que va passar a controlar el 78 % del territori de Palestina, mentre que el Pla de partició només li atorgava el 55 %.

RES 1223 (Consell de Seguretat de les Nacions Unides), del 28 de gener de 1999. Referent a la Força Provisional de les Nacions Unides al Líban.

S/2000/459 Informe del Secretari General de les Nacions Unides, del 22 de maig del 2000. Força de Nacions Unides d'Observació de la separació (Israel- Siria).

RES 1300 (Consell de Seguretat de les Nacions Unides), de 31 de maig de 2000. Força de les Nacions Unides d'Observació de la Separació (Israel-Siria)Resolucions del Consell de Seguretat de les Nacions Unides (2001) . 
S/RES 1337 (30 de gener)
S/RES/1351 (30 de maig)
S/RES/1365 (31 de juliol)

Resolucions del Consell de Seguretat - 2002

S/RES/1391 (16 de gener)
S/RES/1397 (12 de març)
S/RES/1402 (30 de març)
S/RES/1403 (4 de abril)
S/RES/1405 (19 de abril)
S/RES/1415 (30 de maig)
S/RES/1428 (30 de juliol)
S/RES/1435 (24 de setembre)
S/RES/1451 (17 de desembre)

Resolucions del Consell de Seguretat - 2003

S/RES/1461 (30 de gener)
S/RES/1488 (26 de juny)
S/RES/1515 (19 de novembre)
S/RES/1520 (22 de desembre)

Resolucions del Consell de Seguretat - 2004

S/RES/1525 (30 de gener)
S/RES/1544 (19 de maig) Condemna a l'Estat d'Israel pels assassinats de civils i enderrocs de cases al camp de Refugiats de Rafah a la Franja de Gasa.
Actualització

Informes del Secretari General de les Nacions Unides - 2001

S/2001/714 (20 de juliol) Informe del Secretari General sobre la Força Provisional de les Nacions Unides al Líban. (Corresponent al període del 23 de gener al 20 de juliol de 2001) .
S/2001/1100 (23 de novembre) Informe del Secretari General sobre La situació a l'Orient Mitjà, "la Qüestió de Palestina"

Informes del Secretari General de las Nacions Unides - 2002

S/2002/55 (16 de gener) Informe del Secretari General sobre la Força Provisional de les Nacions Unides al Líban (Corresponent al període del 21 de juliol de 2001 al 16 de gener de 2002)

S/2002/746 (12 de juliol)Informe del Secretari General sobre la Força Provisional de les Nacions Unides al Líban
A/57/621-S/2002/1268 (26 de novembre) Solució pacífica de la qüestió Palestina

Informes del Secretari General de las Nacions Unides - 2003

S/2003/947-A/58/416 (10 octubre) Solució pacífica de la qüestió Palestina

Informes del Secretari General de las Nacions Unides - 2004

S/2004/50 (20 de gener) Informe del Secretari General sobre la Força Provisional de les Nacions Unides al Líban.

Actualització
 
 
  Iniciatives i Programes de Nacions Unides destinats a Palestina o al poble palestí 
 

La Qüestió Palestina En anglès. Pàgina web de Nacions Unides on podreu trobar informació sobre resolucions, drets inalienables, procès de pau, qüestions socioeconòmiques, assentaments, Jerusalem, refugiats, ongs, afers especials, etc. Pàgina molt recomanable per l’abast de la informació que conté.
 
Divisió pels Drets Palestins de Nacions Unides En anglès. La Divisió pels Drets Palestins forma part del Departmaent d’Afers Polítics de Nacions Unides. La Divisió estableix contactes amb ONGs, organitza robades, monitoritza aquells esdeveniments relevants per a la qüestió palestina i publica butlletins, estudis, etc. Així mateix també manté un sistema d’informació sobre la Qüestió Palestina.
 
UNISPAL (Sistema d’Informació de Nacions Unides sobre la Qüestió Palestina) En anglès. UNISPAL depén de la Divisió pels Drets Palestins i el seu principal obectiu és el de proveir als usualris de documents provinents del sistema de Nacions Unides i que són relevants per a la qüestió palestina i el conflicte àrabisraelià en l’Orient Pròxim des de 1946.
 

UNSCO En anglès. És l’Oficia dell Coordinador Especial de Nacions Unides als Territoris Ocupats. La UNSCO es va establir en 1994. El coordinador especial ha de coordinar els diferents programes de NNUU a la zona, assistir a l’Autoritat Palestina i als donants, coordinar l’assistència internacional, mantenir el contacte amb les ONGs que treballen a Gaza i Cisjordània, etc. A la seva pàgina web trobareu informes econòmics de les zones de Gaza i Cisjordània, descripcions dels programes de cooperació de Nacions Unides amb la zona, directoris d’ONGs que treballen a aquestes zones, etc.
 

UNRWA United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East. Organització que tracta de proporcionar serveis en els àmbits d’educació, salut, i ajuda i serveis socials a prop dels 3.7 milios de refugiats palestins que viuen a Jordània, Líban, República Àrab de Síria, Gaza i Cisjordània. A la seva pàgina web podreu trobar informació sobre les condicions de vida dels refugiats palestins, últimes notícies, materials i documentació variada (fotos, ), enllaços d’interés, etc.

 

Observatori Solidaritat UB
C/ Melcior de Palau, 140. 08014 Barcelona.
Tel 93 403 55 38. Fax 93 403 55 39.
e-mail: solidari@pangea.org.