Documento sin título

MOVIMENTS CÍVICS:

 

-Societat Colombiana

- Societat Internacional

- Societat espanyola

- Campanyes

 

SOCIETAT COLOMBIANA

ONGs

Corporación para Estudios Interdisciplinarios y Asesoría Técnica (CETEC)
És una organització no governamental de desenvolupament, fundada a Cali al 1984. CETEC treballa per consolidar una estratègia de desenvolupament social, econòmic i ambiental amb comunitats camperoles amb recursos escasos, a través del recolzament i enfortiment d'iniciatives concretes de carácter administratiu, tècnic-productiu i empresarial. Calle 3 Nº 26-94 Tel. (2) 558 5603 al 08 - Fax. 556 4806. E-mail: cetec@andinet.com . Cali, Colòmbia.

Agència Prensa Rural

Aquesta organització pretén informar i educar al moviment camperol colombià. Ajudar a construir i enfortir propostes de comunicació alternativa a les organitzacions camperoles. Difondre les lluites, avenços i conquistes del moviment camperol. Informar de manera objectiva sobre la situació econòmica, social, política, de drets humans, etc.; el conflicte armat i les propostes de pau; els cultius il.lícits i les fumigacions químiques; i els veritables avenços de la invasió dels EEUU (Plan Colòmbia...).

http://www.prensarural.org/

Asociación de Trabajadores Campesinos - Carare (ATCC)
http://iisd1.iisd.ca/50comm/commdb/list/c02.htm.
És una organització local de camperols del riu Carare al departament de Santander, lluiten per la vida, la pau i el treball.

Instituto Popular de Capacitación.
ONG colombiana que forma part del Pacte de Neutralitat Activa i l'Assemblea Permanent de la Societat Civil per la Pau. Aquesta organització treballa per la democratització, la justícia social i els drets humans a Colòmbia. Us podeu comunicar amb aquesta organització colombiana mitjançant el correu electrònic: ipc@colnodo.apc.org.

Escuela Nacional Sindical. http://www.ens.org.co/ L'Escola Nacional Sindical -ENS- és una Organització No Governamental, establerta legalment com a Corporació sense ànim de lucre. Es definex com 'una entitat d'educació, promoció, assessoria i investigació que contribueix a que treballadors i treballadores, organitzats col.lectivament i com líders individuals, s'asumeixin com a ciutadans i actors protagonistes en els processos democràtics del país'.

Grupo de Apoyo a Organizaciones de Desplazados (GAD)
Com el seu nom indica donen suport a organitzacions de desplaçats i us podeu comunicar amb ells a través del correu electrònic: gad@colnodo.apc.org.

Corporación para la Educación y el Progreso
Desenvolupament i foment de programes educatius en l'àrea de la formació personal. Assessoria a estudiants universitaris en temes de desenvolupament personal i institucional. Per a més informació podeu adreçar-vos per mitjà del correu electrònic següent: inlider@epm.net.co

Comisión Colombiana de Juristas
Organització composta per professionals i juristes que treballen el tema dels drets humans des del punt de vista constitucional i legal. Coneguda anteriorment com a Comissió Andina de Juristes, secció Colòmbia. Aquesta organització és membre, entre d'altres, del GAD. Adreça: www.coljuristas.org. Disposa d'un correu electrònic: ccj@colnodo.apc.org

Comisión Intercongregacional Justicia y Paz
Treballa qüestions relacionades amb la defensa, la promoció, l'educació i la protecció dels drets humans, vinculada a l'Església catòlica encara que també treballa amb laics. Disposen de correu electrònic: justypaz@colnodo.apc.org.

Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP)
http://www.cinep.org.co/ . És un centre d'investigació, estudi i educació social en el qual també realitzen una important tasca en la defensa, la promoció, etc. dels drets humans. El seu correu electrònic és: cinep@colnodo.apc.org

Instituto Latinoamericano de Servicios Legales Alternativos (ILSA)
http://www.ilsa.org.co/ . Aquesta organització es defineix com una ONG, sense ànim de lucre amb seu a Colòmbia que promou una xarxa horitzontal d'acció i reflexió sobre l'ús alternatiu del dret. Fa tasques d'investigació, promoció i educació en les àrees del dret, de l'estat, la societat civil i els drets humans. Disposen també de servei de correu electrònic: silsa@col.telecom.com.co.

Fundación para la Educación y el Desarrollo (FEDES)
Aquesta ONG disposa de correu electrònic per comunicar-s'hi: fedes@colnodo.apc.org. De la mateixa manera que la Comissió Colombiana de Juristes, la Comissió Intercongregacional Justícia i Pau, el CINEP i ILSA, FEDES és membre del GAD.

Fundación Menomita para el Desarrollo (MENCOLDES)
També forma part del GAD, us podeu comunicar amb aquesta fundació a través del correu electrònic: furne@colnodo.apc.org.

Corporación del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo
És un grup d'advocats que ajuda les víctimes de violacions dels drets humans i els presos polítics. El seu correu electrònic és: colectiv@colnodo.apc.org.

Observatorio Género, Democracia y Derechos Humanos.
www.observatoriogenero.org/magazine/quienes.asp
Conté l'Informe 2004 sobre la situació dels Drets Humans de les Dones a Colòmbia.

Asociación de Trabajo Interdisciplinario (ATI)
http://www.colnodo.apc.org/. ONG colombiana que forma part de la Plataforma Sud-americana de Drets Humans, Democràcia i Desenvolupament http://www.derechos.org/ddhh/psdh/. Va ser creada el 1985 i el seu objectiu institucional és el de contribuir a l'enfortiment de la societat civil, a la construcció d'un poder ciutadà i d'un estat social de dret mitjançant activitats de comunicació, educació, producció intel·lectual, treball comunitari i accions interinstitucionals. És la contrapart colombiana de Cooperacció.

Instituto Popular de Capacitación (IPC)
És membre integrant de la Plataforma Sud-americana de Drets Humans, Democràcia i Desenvolupament. De la mateixa manera que ATI també disposa de correu electrònic: ipc@colnodo.apc.org

Central Unitaria de Trabajadores de Colombia (CUT)
www.cut.org.co
La Comissió de Drets Humans de la CUT manté un Banc de Dades sobre violacions de DH a sindicalistes. El passat 10 de Decembre la CUT va presentar el seu informe “Derechos Humanos, Solución Política, Acuerdos Humanitarios Vs. Seguridad Democrática”

Fundación País Libre
http://www.paislibre.org/alfa/ . És una ONG que orienta la seva activitat a donar un servei gratuït i integral a les víctimes de segrestaments (no intervé com a mediadora, ni ofereix ajut econòmic) que es materialitza en ajut psicològic i jurídic. Actua com a grup de pressió per tal que l'Estat disseny una política d'antisegrestaments.

Confederación Colombiana de Organismos no Gubernamentales (CCONG)
http://www.ccong.org.co/ . És una entitat de caràcter privat sense ànim de lucre que agrupa organitzacions i associacions colombianes de 23 departaments. La seva missió és la de liderar i facilitar processos d'interlocució i negociació entre ONG, sector públic, privat, organismes de cooperació internacional i altres expressions de la societat civil per tal de generar models de cooperació mútua per al desenvolupament humà sostenible. A la seva pàgina web trobareu un recull de les federacions més actives del país.

Fundación Instituto para la Construcción de la Paz (FICONPAZ)
http://ficonpaz.com/ . És una ONG colombiana creada el 1995 per l'Arxidiòcesi de Bogotà i que actua en cooperació, entre d'altres, amb Càritas Suïssa i Càritas Espanya. El seu objectiu és crear espais i alternatives de participació social en el tractament de conflictes, desenvolupant un aprenentatge de la convivència pacífica que contribueix a la construcció de la pau.

Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES)
http://www.codhes.org/ . Va ser creada el 1992 per un grup de persones vinculades amb la investigació i amb el tema dels drets humans, i també amb la recerca d'alternatives de pau per a Colòmbia. L'objectiu inicial d'aquesta organització va ser facilitar la visibilització i sensibilització de la població desplaçada davant l'Estat, la societat civil i la comunitat internacional.

Asociación de Familiares de Detenidos-Desaparecidos (ASFADDES)
http://www.asfaddes.org/. Es defineix com un organisme no governamental de drets humans que agrupa familiars de persones que han estat detingudes i desaparegudes per raons polítiques, amb connotació política, en zones roges de conflicte o per conflicte social. Treballen en la denúncia i seguiment jurídic dels casos des del punt de vista nacional i internacional.

Red Nacional de Iniciativas para la Paz y Contra la Guerra (REDEPAZ)
http://www.redepaz.8m.net . Neix el 1993 com a resultat de tres jornades de treball en la Primera Trobada Nacional d'Iniciatives contra la Guerra i per la Pau. REDEPAZ es defineix com una proposta d'acció i reflexió coordinada per a la construcció de la pau, que afirma i fa realitat la necessitat de teixir la pau amb mà ciutadana. És una expressió de la inconformitat ciutadana davant les propostes i accions violentes invocades com a única sortida al conflicte colombià, i orienta el seu treball cap a una sortida del problema a través del diàleg i la negociació dels conflictes, i a la posada en marxa de programes de desenvolupament i educació comunal que permetin la consecució de la pau. REDEPAZ està composta per un gran ventall d'ONG colombianes.

Comité de Protección de Periodistas de Colombia
http://www.angelfire.com/co/prensalibre/index.html . És una organització sense ànim de lucre que lluita per defensar la protecció dels periodistes en zones d'alt risc. Desenvolupen una acció de denúncia tant a nivell nacional com internacional.

Centro de medios independientes de Colombia

Centre de Mitjans Independents a Colòmbia que té l'objectiu de donar veu a treballadors, estudiants, camperols, indígenes, aturats, etc, perquè els que no estan en concordància amb els interessos de les grans corporacions no tenen veu en els mitjans tradicionals. La televisió, els diaris, les revistes de circulació masiva estan en mans de grups econòmics, que informen segons els seus propis interessos.

http://www.colombia.indymedia.org/

Corporación Regional para la Defensa de los derechos humanos (CREDHOS)
Denuncia abusos dels drets humans comesos principalment en la regió del Magdalena Medio.

Organització Nacional Indígena de Colòmbia (ONIC)
http://www.onic.org.co/ . Aglutina diversos grups regionals d'indígenes en l'àmbit nacional, treballen el tema dels drets humans. El seu correu electrònic és: onic@colnodo.apc.org

Podreu trobar més organitzacions colombianes a Idealist (Fundació) o a Ideas para la Paz.

Medios para la Paz (MPP)

http://www.mediosparalapaz.org/

Grup de 80 periodistes amb l'objectiu de propiciar un periodisme responsable en el cobriment de la guerra i dels esforços de pau i negociació.

 

Iniciatives ciutadanes i institucionals

Consejo Nacional de Paz. S'estableix com a òrgan assessor i consultiu del Govern colombià amb la finalitat d'aconseguir i mantenir la pau i facilitar la col·laboració de les entitats i òrgans de l'Estat. Té una composició mixta, és a dir, està formada tant per sectors de la societat civil colombiana com pels poders legislatiu i executiu, i pretén ser un espai de trobada entre la societat civil i l'Estat.

Comisión de Conciliación Nacional. Va ser creada a instàncies del president de la Conferència Episcopal colombiana i secundada per sindicats, mitjans de comunicació etc. Va iniciar les seves activitats l'agost de 1995. Entre els seus objectius es troba l'aconseguiment de la reconciliació entre tots els colombians a través de la intermediació entre el Govern, les guerrilles i les organitzacions de la societat civil.

Programa Presidencial de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario http://www.derechoshumanos.gov.co
Conté un observatori permanent dels Drets Humans i expressa els programes i punts de vista del Govern nacional sobre els temes de DH i DIH.

Defensoría del Pueblo
www.defensoria.org.co
Institució de l'Estat Colombià responsable, d'acord amb la Constitució del 91, de la vetlla i protecció dels Drets Humans.

Asociación de cabildos indígenas del Norte del Cauca (ACIN):

Entitat de recolzament al procés comunitari zonal d'organització, conformació de l'entitat territorial indígena, consolidació de la seva autonomia política i jurídica i creació d'un sistema propi en educació, salut, utilització de recursos naturals i economia solidària.

http://www.nasaacin.org/

Asamblea Permanente de la Sociedad Civil por la Paz
http://www.asambleaporlapaz.com/ . Sorgeix com una iniciativa d'Unió Sindical Obrera (USO), de l'Alt Comissionat per a la Pau i de la Comissió Nacional. Tots tres van impulsar el Moviment per la Pau del qual l'Assemblea és l'expressió organitzativa. L'Assemblea s'autodefineix com un moviment social en permanent construcció i una expressió de poder ciutadà en el qual participen sectors de la societat civil (queden excloses el Govern i els grups armats). S'orienta cap a la solució pacífica del conflicte armat. Encamina les seves accions cap al suport d'iniciatives de defensa dels drets humans i del dret internacional humanitari, afavoreix la relació amb les institucions estatals, partits polítics i la comunitat internacional, impulsa el compliment del Mandato ciudadano, etc.
 

pe


 
 

SOCIETAT INTERNACIONAL

ONGs internacionals

Peace International Brigades (PIB)
Brigades Internacionals de Pau http://www.peacebrigades.org/ . Es defineix com una organització internacional i independent integrada per socis, que acompanya les iniciatives i grups no violents amenaçats per la violència. Desenvolupen una important tasca a Colòmbia, a més disposen d'una publicació quinzenal sobre el conflicte de Colòmbia.

OXFAM
http://www.oxfam.org.uk/ . És una ONG de desenvolupament de caràcter internacional. Realitza diferents denúncies entorn a la violació dels drets humans, situacions de pobresa, etc. Una de les campanyes que està realitzant és la de Colòmbia. A la seva pàgina es poden trobar referències a les comunitats de pau, als actors del conflicte, accions per donar suport a les comunitats de pau, etc.

Equip Nikzor
http://www.derechos.org/nizkor/colombia/ . Denuncia casos de violacions dels drets humans i se centren a l'àrea d'Amèrica Llatina. Entre les diferents seccions de les quals disposen ressalten les d'articles i la secció d'"Accions".

Organització Mundial contra la Tortura
http://www.derechos.org/omct/ . Es defineix com una coalició internacional d'ONG que lluiten contra la tortura i altres formes de tractament cruel i inhumà. Organitzen conferències, missions d'investigació i denúncies de fets en forma de comunicats.

Amnistia Internacional
http://www.amnesty.org/ailib/ . Aquesta organització internacional de defensa dels drets humans arreu del món proporciona a través de la xarxa els informes anuals i també les notícies que arriben, en relació amb les violacions dels drets humans, des de Colòmbia. Així mateix, aquesta ONG també participa en diferents accions de denúncia.

Human Rights Watch
http://www.hrw.org/. Aquesta ONG de defensa dels drets humans i de caràcter internacional fa tasques de denúncia de les violacions dels drets humans arreu del món. Porta a terme diferents campanyes i accions. Emet diversos informes (amb un contingut analític important) i informacions sobre diferents països, entre ells, Colòmbia.

Colombia Support Network
http://www.colombiasupport.net . Amb el lema "Pau i Justícia per Colòmbia" aquesta organització nord-americana que es defineix com una ONG que té com a objectiu la millora de la situació dels drets humans a Colòmbia, i també construir un pont de solidaritat entre Colòmbia i els Estats Units. La CSN creu en la resolució no violenta del conflicte i s'oposa a la violència dels paramilitars, les forces de seguretat i policia colombianes, guerrilles i milícies urbanes. Ofereix informació molt variada sobre la situació dels drets humans a Colòmbia (desplaçats, comunitats de pau, etc.). També té un apartat dedicat a les accions urgents. Molt interessant.

Colombia Human Rights Network
http://www.igc.org/colhrnet/ es va formar l'ocubre de 1990 amb l'objectiu de coordinar els esforços de diverses organitzacions de voluntaris dedicats a treballar per la pau i la justícia a Colòmbia des de diverses ciutats dels Estats Units. Aquesta organització té com a objectiu la defensa i promoció dels drets humans a Colòmbia. A la seva web trobareu informació d'accions urgents, enllaços diversos, etc.

Washington Office in Latin America (WOLA)
http://www.wola.org/ creada el 1974 per una coalició de líders de la societat civil i religiosa, WOLA treballa amb organitzacions governamentals i no governamentals de tot l'hemisferi.

Latin America Working Group
http://www.lawg.org/ . És una coalició d'unes seixanta organitzacions religioses, defensores dels drets humans, de desenvolupament, etc. La seva tasca és la d'intentar promoure les polítiques de pau, justícia i desenvolupament sostenible del Govern dels Estats Units.

Resource Center of the Americas
http://www.americas.org/News/ . Ofereix una visió de tots els països llatinoamericans. De Colòmbia proporciona informació al nivell d'organitzacions, i també l'anàlisi de les principals qüestions que es plantegen en aquest país.

Comitè Internacional de la Creu Roja
http://www.cicr.org/ La secció Colòmbia de Cruz Roja espanyola actua al país adequant les seves accions al servei humanitari. Segons aquesta organització la seva tasca se centra en les necessitats bàsiques socials, tant en barris urbans com en zones rurals marginades; atén els desplaçats, busca persones desaparegudes, ajuda toxicòmans i desenvolupa programes per a la tercera edat i la infància.

Per a més informació sobre drets humans podeu anar a la pàgina de Derechos Human Rights
http://www.derechos.net/actions/esp.html .
   

Organitzacions regionals i internacionals

Corte Interamericana de Derechos Humanos
http://www.corteidh.or.cr . La Corte Interamericana de Derechos Humanos es defineix com una institució judicial autònoma del sistema interamericà de drets humans, el seu objectiu és l'aplicació i interpretació de la Convenció americana sobre drets humans.

Comissió Econòmica per a Amèrica Llatina i el Carib (CEPAL)
http://www.eclac.cl/ . Aquesta organització compta entre altres països amb la presència de Colòmbia. La CEPAL realitza investigacions sobre diversos temes, entre aquests el tema de la dona, l'economia, etc.

Red de Desarrollo Sostenible en Colòmbia (RDS)
http://rds.org.co/ . S'estableix el 1997 sota els auspicis del PNUD. Es defineix com una iniciativa que pretén potenciar el treball en xarxes a països en desenvolupament i ajudar les persones en l'intercanvi d'informacions, coneixements i experiències rellevants al desenvolupament sostenible per millorar les seves vides.

UNICEF Colòmbia  http://UNICEF.org.co/ .

PNUD
(Programa de Nacions Unides per al Desenvolupament) a Colòmbia http://www.pnud.org.co/ . La col·laboració entre PNUD i el Govern colombià començà el 1972 amb el Pla de desenvolupament nacional 1972-76. Per al període 1997-2001, la cooperació entre els dos ens s'orienta a promoure "l'eficiència, l'equitat i el creixement cap a un model de desenvolupament econòmic d'obertura integral".

UNHCR
(Alt Comissionat de Nacions Unides per als Refugiats) http://www.acnur.org. Fa un seguiment de la situació dels drets humans a Colòmbia i en especial de la situació dels milers de desplaçats que hi ha al país.

RELIEFWEB
http://wwwnotes.reliefweb.int/websites/rwdomino.nsf/VNaturalDisastersTheLatest És un projecte de l'Oficina de Nacions Unides per a la Coordinació dels Afers Humanitaris (OCHA). A la seva web podreu trobar informació sobre el terratrèmol que va assolar Colòmbia a l'inici de l'any 1999 entre altres informacions d'interès.

Altres organitzacions regionals que es poden consultar són:

Associació d'Estats del Carib
http://www.acs-aec.org/

Associació Llatinoamericana d'Integració
http://www.aladi.org

Organització Panamericana de la Salut
http://www.paho.org

Organització d'Estats Americans
http://www.oas.org

 

 

SOCIETAT ESPANYOLA

Cooperacció
http://www.pangea.org/org/acci/ . Es defineix com una ONG de desenvolupament, catalana, que neix amb l'objectiu de contribuir, mitjançant la cooperació internacional, a la construcció de nous models de desenvolupament equitatius i sostenibles. Es divideix en diferents seccions i grups temàtics. Una de les seccions és la relacionada amb Colòmbia, la seva contrapart en aquest país és ATI (Associació de Treball Interdisciplinari).

Acció Solidària Aragonesa (ASA)
http://www.pangea.org/spie/asa/asa.html . Es defineix com una ONG de cooperació internacional per al desenvolupament que treballa a Aragó per al desenvolupament dels pobles del sud des de la perspectiva de la dependència nord-sud.

Hirugarren Mundua ta Bakea-Paz y Tercer Mundo
http://www.mundubat.org/. És una ONG basca que treballa a Colòmbia, però també a altres llocs de Llatinoamèrica. A Colòmbia treballa concretament el tema dels desplaçats. La seva pàgina és molt interessant.

Atelier
http://www.ongdatelier.org/ . Aquesta ONG per al desenvolupament creada el 1989 té com a objectiu potenciar la cooperació eficaç i solidària per a un desenvolupament just i autosostenible entre el País Valencià i els països en desenvolupament a través d'ONG, entitats, professionals i agents d'Amèrica Llatina i Magrib.

Fundació CODESPA-Futur en Marxa
http://www.codespa.org Es va fundar el 1985 promoguda per un grup d'empresaris, professionals i professors d'universitat. Està especialitzada en l'àmbit del desenvolupament productiu (en especial el desenvolupament de l'ocupació) mitjançant la capacitació professional i l'accés a fonts de crèdit popular en àrees rurals i en àrees empobrides de les grans ciutats. Els seus projectes abracen gran part de països llatinoamericans, el Marroc, Orient Mitjà, Tunis o Espanya.

Fundació Internacional de Suport al Desenvolupament Local i Social (FIADELSO)
http://www.fiadelso.org/ . És una fundació de caràcter privat sense ànim de lucre. Entre els objectius d'aquesta organització es troben els de sensibilitzar la població sobre la situació en la qual es viu als països en vies de desenvolupament i les conseqüències des del punt de vista planetari de la desigualtat entre pobles, donar suport al desenvolupament local a través de fórmules que redueixin la pobresa i l'atur, etc. Encara que la seva pàgina no està gaire actualitzada compta amb el manifest de la Xarxa social per la pau a Colòmbia i la construcció d'una xarxa social a la comunitat valenciana per la pau a Colòmbia.

Educació sense Fronteres
http://www.educacionsinfronteras.org . La finalitat d'aquesta organització és la de contribuir a augmentar el coneixement i la solidaritat respecte a les realitats dels països en vies de desenvolupament i canalitzar cap a aquestes zones el màxim de recursos financers, materials i tècnics que puguin impulsar un desenvolupament autònom, democràtic i respectuós amb el medi ambient. En l'àmbit de la cooperació treballen diferents països, entre ells Colòmbia.

Cristians amb el Sud (OCASHA)
http://www.ocasha-ccs.org/ . És una ONG per a la cooperació amb Amèrica Llatina i Àfrica que té com a objectius l'evangelització, la promoció i el desenvolupament.

SodePaz
http://www.sodepaz.org/ . Es defineix com una organització laica i independent, fundada el 1987. SodePaz desenvolupa programes i projectes de cooperació amb organitzacions populars d'Àsia, Àfrica, Amèrica Llatina i Europa de l'est, divulga anàlisis de les situacions polítiques, socials i econòmiques d'aquests pobles i contribueix en la formació, l'educació per al desenvolupament i sensibilització. Per a més informació vegeu la seva web.

Mans Unides
http://www.manosunidas.org . Es defineix com una ONG de desenvolupament, catòlica, que orienta la seva activitat cap a tasques de sensibilització i finançament de projectes de desenvolupament a diferents llocs del planeta, entre ells Colòmbia.

Medicus Mundi España
http://www.medicusmundi.es/ . Es defineix com una organització no governamental de cooperació sanitària que es dedica a la promoció, en els països del sud, de la salut a les regions més pobres. L'objectiu és contribuir al desenvolupament econòmic i social dels pobles. A les zones del nord farien una tasca de sensibilització i de millora de les condicions sociosanitàries de les poblacions marginades.

Médicos sin Fronteras
http://www.msf.es . Aquesta organització també realitza accions a Colòmbia, a la seva web podreu trobar informació sobre la seva forma d'actuar i les campanyes que estan duent a terme.

Intermón
http://www.intermon.org/ . És una fundació que té com a objectiu eradicar la pobresa als països del Sud i proporcionar tots els mitjans perquè puguin arribar a tenir el seu propi desenvolupament. Realitza projectes de cooperació, campanyes, etc. Durant l'any 1998 aquesta organització va donar suport a les organitzacions que defensen els drets humans a Colòmbia, va realitzar cursos i seminaris relacionats amb el tema dels drets humans, etc. Per informar-vos millor consulteu la seva web.

Entrepueblos
http://www.pangea.org/epueblos/ . Neix el març de 1998 amb l'impuls del Moviment Popular de Solidaritat i treballa en diferents àmbits com són el de la salut, l'educació i la capacitació en diferents països entre ells Colòmbia. Aquesta ONG treballa a partir de quatre principis: restitució, solidaritat, respecte i emancipació, i ho fa des d'una perspectiva de gènere. Fa un treball molt interessant.

Podeu consultar a la pàgina de la Federació Catalana d'ONG's pel Desenvolupament (FCONGD) i de la Coordinadora d'ONG pel Desenvolupament (CONGDE) aquelles organitzacions que actúen a Colòmbia, el tipus d'actuacions que porten a terme, etc.
 

 

 
 

Observatori Solidaritat UB
C/ Melcior de Palau, 140. 08014 Barcelona.
Tel 93 403 55 38. Fax 93 403 55 39.
e-mail: solidari@pangea.org.