Documento sin título
Documents d'Estat


Colòmbia


 • Presidència de la República de Colòmbia.
 • Ministeri de Defensa Nacional
 • Observatori dels Drets Humans i DIH a Colòmbia 
 • Col·lecció de Normativa Legislativa (des de 1992) 
 • Pla Colòmbia, Departament Nacional de Planeació
   
  

 

 • Documents de Presidència de la República de Colòmbia. En aquest apartat de la web de la Presidència de Colòmbia trobareu la següent documentació:
 • Ministeri de Defensa Nacional (SIDEN -Sistema d'Informació de la Defensa Nacional-). En aquesta web encontraréis trobareu publicacions de diferents temes: • Observatori dels Drets Humans i DIH a Colòmbia.

 • Pàgina web del Programa Presidencial de Drets Humans i de DIH, de la Vicepresidència de la República. Va ser creat en 1999 amb el propòsit d'aprofundir en el coneixement de la situació humanitària del país, monitorear la conducta dels actors del conflicte i les seves repercussions sobre la població i fer un seguiment periòdic de la gestió de les entitats de l'Estat encarregades de promoure els drets humans. Aquí trobareu butlletins, articles, informes, estadístiques, etc. • Col·lecció de Normativa Legislativa (des de 1992)

 • PPàgina web del Senat de la República de Colòmbia que aplega aquelles lleis realitzades al país des de 1992. Es pot accedir tant a la Constitució colombiana i als articles reformats, com a lleis diverses (des de lleis com la 418 - que consagra uns instruments per a la recerca de la convivència, l'eficàcia de la justícia i es dicten altres disposicions- com la 180 en la que es regulen, entre altres qüestions, disposicions sobre la Policia Nacional i de l'Estatut per a la Seguretat Social i Benestar de la Policia Nacional) que es poden buscar per ordre cronològic, temàtic o per tipus.

   

 • Pla Colòmbia, Departament Nacional de Planeación
 • .

  En aquesta web, depenent de l'executiu colombià, s'explica què es el polèmic i tan discutit Pla Colòmbia. Aquest és descrit com 'una estratègia de l'Estat complementària al Pla Nacional de Desenvolupament' que té com a objectiu 'aconseguir la pau mitjançant la negociació política amb els actors armats i d'accions dirigides a generar condicions pel desenvolupament mitjançant la promoció del sector agropecuari, l'enfortiment de la societat civil, la promoció del respecte dels drets humans, la reinstitutionalització de la justícia, la millora de la infraestructura física i social, la protecció del medi ambient i, en conjunt, la recuperació de les funcions de l'Estat a les zones més afectades pel conflicte i la violència'.

  Així mateix, a la web podreu trobar informació sobre  quins són els subprogrames a emprendre (en matèria d'ocupació-projectes comunitaris, de programes dirigits a la joventut, programes d'enfortiment institucional, ...), quina és l'evolució del Plan, les seves despeses i finançament, les propostes a la comunitat internacional (que engloba el document emanat de la Taula de Madrid), les taules de donants, qui executa el Pla, etc.

  Observatori Solidaritat UB
  C/ Melcior de Palau, 140. 08014 Barcelona.
  Tel 93 403 55 38. Fax 93 403 55 39.
  e-mail: solidari@pangea.org.