Documento sin título

Moviments cívics Algéria

 

INTRODUCCIÓ

La guerra civil que es viu a Algèria ha produït entre 70.000 i 100.000 morts. La comunitat internacional s’ha mostrat impertorbable davant els fets que succeïen en aquest país mediterrani, però les ONG, en la mesura de les seves possibilitats, han tractat de difondre informació sobre el conflicte, els seus actors, la inquietud de la població, el problema dels desapareguts, les sistemàtiques violacions dels drets humans per part de les forces de seguretat de l’Estat i també dels anomenats grups islàmics armats, etc. També aquestes organitzacions han intentat denunciar aquesta situació de violació dels drets humans. Aquí us oferim un recull d’aquelles organitzacions que, en l’àmbit internacional, espanyol/català i algerià, treballen el tema d’Algèria i de les violacions dels drets humans que s’hi cometen.    

Organitzacions Locals
Revolta de la Cabília

Des del 18 d'abril de 2001, la regió de la Cabília viu en un estat de protesta permanent i de desobediència civil contra l'Estat: impostos sense pagar, factures de gas i electricitat no regulades, convocatòries al servei militar ignorades, abstenció total en les eleccions, etc. L'Estat ha perdut tota autoritat en aquesta regió i l'amenaça d'una nova revolta ciutadana que pugui estendre's a la resta del país creix.

Per tal de canalitzar el moviment ciutadà i juvenil, es creen organitzacions de tipus assembleari en diferents comunitats, que es coordinen entre sí donant lloc a estructures a nivell de wilaya (província). Les estructures de coordinació principal són:

CICB - Coordination Inter Communale N'Bgayet (wilaya de Bejaïa)
CADC - Coordination des Aârchs, Daïras et Communes de Tizi-Ouzou (wilaya de Tizi-Ouzou)
CCCWB - Coordination des comité de citoyens de la wilaya de Bouira (Bouira)

Totes elles es reuneixen en la Coordination Inter-wilayas des Aârchs, Daïras et Communes.

Les seves reivindicacions socials i polítiques es concreten en l'anomenada Plataforma d'El Kseur, creada un mes i mig després de l'inici de la revolta i que es considera el credo del Moviment i la síntesi de les seves exigències essencials a l'Estat: judici als responsables del crims contra els joves manifestants, desmantellament de les comissaries de la regió, reconeixement del tamazight com a llengua nacional i oficial, instauració d'un Estat de Dret, etc.

Periòdicament mantenen reunions on acudeixen els representants comunitaris per tal de debatre les qüestions comunes que afecten el moviment.


Més organitzacions:
CVQTR - Coordination des Villages et Quartiers de Tizi Rached (wilaya de Tizi-Ouzou)
Integrada dins la CADC de Tizi-Ouzou.

MCB - Mouvement Culturel Berbère
Sorgida arran els esdeveniments d'abril del 1980, el MCB es defineix com a força política supra-partidista. D'essència pacífica i democràtica, es solidaritza amb tots els pobles que lluiten pel reconeixement de la seva identitat, cultura i llengua. A més de l'activitat de reivindicació, organitza seminaris, jornades, etc.

Comité Universitaire de Tizi-Ouzou Pour l'Autonomie de la Kabylie

CCCWA - Coordinations of Comittees of Citizens of the Wilaya of Algiers


Més informació:

Kabyle.com
Portal del poble amazigh al món. Inclou una secció d'actualitat de la Cabília, on es troben notícies actualitzades sobre el moviment.

Mondeberbere.com
En tamazigh, francés i anglès. Un altre portal dedicat al món berber, amb notícies i vincles a associacions imazighen de tot el món.

Révolte en Algérie
En francés. Exhaustiu recull de notícies d'actualitat elaborat per Algeria Watch.

WAAC - World Amazigh Action Coalition
L'espai web d'aquesta organització internacional inclou documentació sobre les coordinadores de les 'arouch'.


Drets Humans
ANFAJAT - Association Nationale des Familles des Journalistes Assassinés par les Terroristes
Organització que reuneix les famílies de periodistes assassinades per terroristes. No disposa d'espai web.

ANFD - Association Nationale des Familles de Disparus
En francés. Associació algeriana de defensa dels drets humans creada en Algèria l'agost de 1998 per mares de persones desaparegudes. Aquesta organització ha tingut molts problemes per a legalitzar-se com a tal. Demanen bàsicament l'acceptació dels dossiers de desaparicions enregistrats per l'associació, la seva investigació i el retorn amb vida de les persones desaparegudes que estan en mans de les forces de seguretat de l'Estat. No disposa d'espai web, però a l'internet poden localitzar-se articles d'actualitat de l'associació.

Comité SOS Disparus
En francés. És un comitè que neix de la Lliga Algeriana de Defensa dels Drets Humans. Els seus objectius són l'alliberament de les víctimes de desaparició, la reivindicació del dret a conèixer on són els seus desapareguts i per què han desaparegut, la reivindicació del dret a la justícia, del dret de visita als desapareguts, etc. No disposa d'espai web, però a l'internet poden localitzar-se notícies de l'associació. 

Federation Internationale des Journalistes - Centre d'Alger
Organització mundial que representa a més de mig milió de periodistes en més de 100 països. Informacions sobre Algèria.

LADDH - Ligue Algérienne de la Défense des Droits de l’Homme
Organització algeriana de drets humans, afiliada a la internacional FIDH. Inscrita en juliol de 1989, després del reconeixement per la Constitució algeriana de 1989 de les associacions de Drets Humans, va patir repressió degut a la seva posició sobre l'aturada del procés electoral en 1992, que va qualificar de "cop d'estat militar". D'aleshores ençà, ha denunciat la repressió per part de les forces de seguretat, l'obertura de centres de detenció en el sud d'Algèria, les execucions sumàries, les detencions arbitràries, etc.

Syndicat National des Avocats Algeriens
Organització d’advocats que defensen l'exercici lliure de la seva professió i la seva dignitat com a professionals. El president d'aquest sindicat, Mahmoud Khelili, mort en març del 2003, ha estat molt relacionat amb la defensa dels drets humans i de les famílies de les persones desaparegudes. L'organització no disposa d'espai web.


Desenvolupament / Ajut Humanitari

AAPF - Association Algérienne pour la Planification Familiale
Treballa des de 1987 en l'àmbit de la planificació familiar, desenvolupant activitats de recerca, publicacions, jornades, etc. Compta amb més de 2.500 socis de 48 'wilayas' (províncies), especialistes de l'educació, joventut i esports, assumptes socials, etc. Formen part de la Federació Internacional de Planificació Familiar, d'àmbit mundial.

APAMM - Association de Parents et Amis des Malades Mentaux
Organització de suport a les famílies que han d'afrontar una malaltia psíquica. En formen part, les famílies de persones que pateixen una malaltia psíquica, professionals de la psiquiatria i la salut en general i amics que volen aportar el seu ajut.

ARPEIJ - Association pour la Réhabilitation Psycho-Educative Infanto-Juvenile
Associació ubicada a la ciutat de Blida, dedicada al suport social a la infància. Entre d'altres projectes, treballen en l'assoliment d'un centre de prevenció de l'exclusió escolar i social.

Association " EL FEDJR" d'aide aux personnes atteintes de cancer
Associació de suport a les persones afectades per càncer. Treballen per l'assoliment d'un centre especialitzat i en un projecte de prevenció del càncer uterí, i tenen un programa de voluntariat. A més de la seu d'Alger, disposa de comités en diferents ciutats: Blida, Tizi-Ouzou, Mascara, El Oued, Sour El Ghozlane (Bouira), Oum El Bouaghi, Aokas (Béjaia), Saïda.

Association El Hayet
Primera associació de suport a les persones afectades per VIH als països del Magreb. Ha desenvolupat algun projecte sobre aquesta matèria amb l'ONU. No disposa d'espai web propi però es pot consultar informació dins l'espai web de l'organització internacional Comité des familles maghrébines et africaines solidaires pour survivre au sida.

Association NOUR d'Aide aux Cancereux
Associació amb seu en el Centre Hospitalari Universitari de Setif, dedicada a aliviar els problemes socials de les persones amb càncer creant una cadena de solidaritat eficaç.

Association "Santé pour Sidi El Houari"
Associació creada en Oran, amb la finalitat de rehabilitar l'antic hospital d'Oran, per instal·lar-hi un centre d'activitats polivalent prioritzant el treball en la prevenció del SIDA. L'associació està lligada amb l'associació francesa Hanaïa, creada també amb aquesta finalitat.

Association Sportive et Culturelle Oxygene
Una altra associació mèdica ubicada en l'Hospital Universitari de Setif i dedicada a la programació d'activitats esportives, culturals, científiques i de lleure.

Association Tarwa n'Sidi Moussa
Associació d'àmbit social creada en 1999 per un grup de veïns del poble Ait Mizare, comuna de Bouzeguène, wilaya de Tizi-Ouzou. Entre els seus projectes, volen crear una reserva d'aigua potable per al poble i, a través d'una subvenció, s'encarreguen de l'enllumenat públic. Disposen també d'una comissió de joventut. En el seu espai web, publiquen un butlletí amb les últimes notícies de l'entitat.

CNEJE Algérie - Comité National d'Entraide de la Jeunesse et de l`Enfance
Organització No Governamental amb presència a tot el país, que té l'objectiu principal d'ajudar l'infant i el jove a través de projectes educatius, de salut, socio-econòmics, d'inserció, de formació, de lleure i d'intercanvi cultural.

CRA - Croissant-Rouge Algérien
En francés i àrab. Amb presència a totes les wilayas (províncies) algerianes, forma part del Moviment Internacional de la Creu Roja i la Mitja Lluna Roja, l'organització humanitària més gran del món. En el seu espai web, informen ampliament de les seves activitats nacionals i internacionals (projectes de salut, de cooperació internacional, dret internacional, etc.), i faciliten notícies sobre la situació a Algèria.

Fondation Mahfoud BOUCEBCI "Recherche & Culture"
En francés. Fundació amb seu a Alger que treballa en l'àmbit de la salut mental. Disposa d'un centre de salut en Mohammadia des del qual proporcionen atenció a les víctimes de la violència, formació als professionals de la salut sobre el Síndrome Post-Traumàtic, etc. La Fundació desenvolupa també accions de solidaritat davant situacions d'emergència i d'altres.

Le Souk
En francés. Estudiants de Medicina algerians desenvolupen aquest espai web que és tant una publicació com un instrument per a les accions de solidaritat que desenvolupen, especialment, envers els infants que pateixen alguna malaltia.

SOS Femmes en détresse
ONG de fins humanitaris que lluita pels drets de les dones. L'associació comença a prendre forma en 1984, arran l'adopció del codi de família, i és reconeguda legalment a començaments de 1992. En 1993 posa en funcionament a Alger un centre d'acollida de dones divorciades o repudiades, dones víctimes de la violència, mares solteres, casos socials i dones víctimes del terrorisme. En 1995, obre un centre de consulta jurídica i psicològica.

Tagmats
Associació socio-cultural creada per joves de la vila de Sidi-Yahia i amb seu en aquesta ciutat de la wilaya de Béjaia, en la regió de la Cabília. Es dedica a la inserció social i la promoció cultural. Des del seu espai web, difonen l'actualitat de l'associació i es localitza informació sobre la seva regió.

VESOS Draria - Villages d'Enfants SOS
Espai web de l'Aldea Infantil SOS a Algèria, en funcionament des del juliol de 1992.


Més organitzacions d'interés:

Association Algérienne de Lutte contre la corruption
Forma part de l'ONG internacional Transparència Internacional, dedicada a combatre la corrupció a través del treball amb la societat civil, les empreses i els governs. L'espai web d'aquesta organització, disposa d'un cercador intern que permet seleccionar informacions sobre aquesta matèria en Algèria.

Mouvement Algérien des Officiers Libres
En anglès, francés i àrab. Espai web elaborat per oficials de l'exèrcit algerià i dedicat a la denúncia sobre els crims de la cúpula de l'exèrcit algerià.

Mouvement Écologique Algérien
Organització dedicada a la lluita contra la desertificació.

Association RAJ - Rassemblement - Actions - Jeunesse
Associació Nacional de Joves Algerians.

Association Nationale des Radio-amateurs Algériens

Association des Activites de Jeunes El Hillal
Associació juvenil, creada en 1979, amb seu a la ciutat de Miliana (Argel) i dedicada a la programació d'activitats culturals i de lleure.

Association Ezziria El-Andaloussia
Associació juvenil cultural, creada en 1997, amb seu a Miliana (Argel).


Més informació:
Associacions en Algèria
Nom i adreça de diverses associacions socials i culturals algerianes, elaborat per l'organització local Tagmats.

Eldjazair.net.dz
Portal genèric algerià que inclou una secció dedicada a associacions.

Maghreb des Droits de l'Homme
En francés. Espai web creat per oferir una tribuna a les associacions democràtiques magribines i euro-magribines, informar sobre les violacions dels drets humans en els països del Magreb i participar en l'assoliment d'Estats de Dret i d'una veritable ciutadania en aquests països. Facilita accés a multitud de notícies, campanyes i accions urgents generats des de la societat civil magribina. Un cercador intern permet destriar les informacions referides a Algèria.

ONGs para el medio ambiente
L'ONG internacional MEDRegio-CREMA (Centro de las Regiones Europeas para el Medio Ambiente) facilita una llista de les organitzacions algerianes en defensa del medi ambient.

Peace Women. Women's International League for Peace and Freedom
L'espai web d'aquesta organització internacional facilita un directori d'ONGs de dones amb seu en Algèria.

ULIPS
Portal genèric d'espais web algerians. En la secció Societat, inclou una extensa llista de vincles a associacions algerianes.

 

Organitzacions Internacional

Drets Humans

ADHT - Algérie Droits de l'Homme pour Tous
Organització amb seu a París que treballa pel respecte als drets humans.

Algeria Interface

Espai d'informació creat en octubre de 1999 i elaborat per periodistes independents ubicats a París i a Alger. Treballen amb el suport d'organitzacions internacionals, a favor de la llibertat d'expressió, el diàleg per la pau, la cultura democràtica i la defensa dels drets humans en Algèria. En el seu espai web, es troben multitud de notícies actualitzades sobre els esdeveniments en aquest país.

Algeria nel cuore
Campanya organitzada a Itàlia per dues organitzacions de dones.

Algeria-Watch
En alemany i francés. El seu objectiu és la defensa dels drets humans a Algèria. Denuncia les violacions que es cometen, la implicació dels actors que hi intervenen i els seus interessos. També realitza anàlisis sobre la situació a Algèria, proveeix de dossiers sobre temes diversos, i recull diferents testimonis sobre les violacions dels drets humans. Al seu espai web es troba informació sobre temes relacionats tant amb la política algeriana com amb les violacions dels drets humans, llistes de persones desaparegudes, etc. Espai web amb informació molt interessant i actualitzada.  

Amnistia Internacional
És una de les organitzacions de denúncia de violacions de drets humans més prestigioses del món, en el seu espai web es troba informació sobre drets humans, campanyes, informes, etc. Disposa d'una secció dedicada a Algèria.  

APEL - Association Pour l'Egalité devant la Loi
Associació amb seu a França formada principalment per dones algerianes que han participat en les lluites a Algèria contra l'avantprojecte de Codi de família i per altres dones immigrades. Els seus objectius són la supressió del Codi de Família i la promulgació de lleis civils igualitàries.

Association Vérité et Justice pour l’Algérie
Associació amb seu a París, que té per objectiu investigar i difondre la veritat sobre els crims (massacres, segrests, tortures, violacions, execucions...) patits per la població algeriana i les responsabilitats d'uns i d'altres (grups islamistes, milícies armades organitzades pels partits polítics o pel Ministeri de Defensa, militars i membres del Govern algerià). No disposa d'espai web; en aquesta pàgina es troben les dades de contacte.

AWI - Algeria Watch International
És una organització de caire internacional que té com a objectiu denunciar les violacions dels drets humans que succeeixen a Algèria, i també denunciar les violacions o restriccions de la llibertat d’expressió al país magrebí, les violacions dels principis democràtics i de participació política, etc. AWI pretén promoure els drets humans a Algèria, defensar la llibertat d'expressió, promoure un millor desenvolupament econòmic i social, etc. Al seu espai web es troba informació sobre diferents temes: organitzacions no governamentals, actualitat sobre Algèria, fòrums, enllaços a altres webs, etc. Web molt interessant i molt complet.  

Collectif des familles de disparu(e)s en Algérie
Es va crear a París el 1998. Agrupa famílies d'orígen algerià que viuen a França i que tenen algun familiar desaparegut després d'haver estat segrestat o arrestat per les forces de seguretat. L’objectiu d’aquest Col·lectiu és donar suport a les famílies i acompanyar-les en les diferents gestions a realitzar davant les autoritats. Realitzen un actiu treball de denúncia de la situació dels drets humans a Algèria. En el seu espai web publiquen informació àmplia i actualitzada.

Collective SOS Algérie
Col·lectiu format per algerians residents en aquest país i a l'estranger. El seu objectiu és lluitar per que els generals mafiosos i tots els responsables de crims contra la humanitat en Algeria siguin portats davant una jurisdicció internacional per respondre d'aquests fets. Desenvolupen l'espai web de solidaritat i denúncia Agir pour l'Algérie, que inclou crides de solidaritat i dossiers informatius.

Comité para la Protección de los Periodistas
En anglès i espanyol. Organització internacional creada en 1981 i dedicada a la promoció de la llibertat de premsa arreu del món. A través del seu espai web, difonen notícies i alertes que poden seleccionar-se per països, entre ells, l'Algèria.

Derechos Human Rights
És un organisme de drets humans, l’objectiu del qual és la lluita pel respecte dels drets humans arreu del món. Derechos treballa amb diferents organitzacions com són Equipo Nizkor (que treballa l’àrea d’Amèrica Llatina), OMCT, etc. En la seu espai web es troba informació sobre Algèria.  

FIDH - Federació Internacional dels Drets Humans
És considerada com la primera organització de defensa dels drets humans, ja que es va fundar el 1922. Es defineix com una ONG d’utilitat pública, sense finalitat lucrativa, apolítica i no confessional. Disposa entre d’altres d’un programa anomenat Observatori per a la Protecció dels Defensors dels Drets Humans on es denuncien els casos de violacions dels drets dels defensors dels drets humans. Dins d'aquest Observatori hi ha un apartat de crides d’acció urgent davant les violacions de drets humans a diferents països, entre aquests Algèria. A més, també disposa d’informes i publicacions relacionades amb les violacions dels drets humans detectades al país magrebí. Dossier especialitzat no actualitzat sobre Algèria.

Hijra International
Espai web sense actualitzar d'aquesta organització caritativa per a la defensa, ajut i protecció de les persones i els seus familiars que demanen asil i provenen de països àrabs, especialment del Magrib. Hijra també es dedica a informar sobre la situació dels drets humans al món àrab. La seu central es situa a Gènova. En l'espai es troba informació sobre els drets humans als diferents països i sobre les ONG que n'estan actuant.

Human Rights Watch
Organització de caire internacional de denúncia de violacions de drets humans. Interessant pàgina en la qual es poden trobar accions urgents, notícies, informes sobre drets humans per països, etc. En el cas d'Algèria facilita informes, comentaris, articles i enllaços.

IFEX - Intercanvi Internacional de Llibertat d’Expressió
Organització internacional creada en 1992, iniciativa d'altres organitzacions com la Ford Foundation, la Joyce Mertz-Gilmore Foundation of New York i la UNESCO. La seu central es situa a Canadà. Treballen en crides d'acció urgent, cooperació al desenvolupament i la publicació setmanal Communiqué (en anglès, francés i espanyol), des d'on difonen informació de violacions de la llibertat d'expressió, esdeveniments, notícies, etc. En el seu espai web, es troben notícies permanentment actualitzades sobre la llibertat d'expressió a Algèria.

IFRC - International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies
En anglès, francés i espanyol. En el seu espai web, publica informació sobre la situació als diferents països del món on està present, entre ells Algèria.  

Organització Mundial Contra la Tortura
Denuncia des del punt de vista internacional aquells casos que suposen una violació dels drets humans i que estiguin relacionats amb la tortura. En diverses ocasions, ha denunciat accions de violacions de drets humans a Algèria. Un cercador intern permet localitzar aquestes informacions.

Proyecto Desaparecidos
Projecte desenvolupat per diversos organismes i activistes de drets humans per tal de mantenir la memòria i assolir la justícia. És un espai on poder conèixer i recordar a les víctimes del terrorisme d'estat a Amèrica Llatina i al món, i on conèixer qui foren els culpables de les desaparicions de milers de persones. L'espai dedica una secció a Algèria.

Reporteros Sin Fronteras
En anglès, francés i espanyol. Organització de periodistes dedicada a la denúncia de les violacions a la llibertat de premsa en el món, defensa i suport als periodistes i a les seves famílies, millora de la seguretat dels periodistes (especialment en zones de conflicte), etc. En el seu espai web, pot localitzar-se informació i accions específiques sobre Algèria. L'any 2002 va crear la Xarxa Damoclès, per tal que siguin jutjats els assassins i torturadors de periodistes, intervenint davant jurisdiccions nacionals i internacionals.

REMDH - Réseau Euro-Méditerranéen des Droits de l'Homme
En àrab, francés i anglès. ONG internacional amb seu central a Dinamarca, que agrupa organitzacions de drets humans de més de vint països de la regió euro-mediterrània. El seu objectiu principal és contribuir a la protecció i la promoció dels drets humans, seguint la Declaració de Barcelona (novembre de 1995). En Algèria han organitzat diverses activitats com seminaris, jornades, etc., en col·laboració amb les organitzacions locals membres de la REMDH (LADDH, Syndicat National des Avocats Algériens...).

WAAC - World Amazigh Action Coalition
Organització de drets humans amb seu a Canadà, dedicada a assolir una conscienciació internacional sobre el poble amazigh i els seus esforços per sobreviure. Espai web molt interessant amb comunicats d'organitzacions locals, documents, actualitat sobre drets humans, etc.

 


Pau
CIPA - Comité International pour la Paix, les droits de l’homme et la démocratie en Algérie
Organització amb seu a Toulouse que té com a finalitat promoure una solució política democràtica i global en base al respecte als drets humans. Consideren que la instauració d'un clima de pau és indispensable per a l'organització d'eleccions lliures i obertes, que generin una representació nacional amb credibilitat i reestableixin la confiança entre la població. Treballen a través dels anàlisis de situació i la col·laboració amb altres organitzacions.

CPCDA - Comité pour la Paix Civile et la Democratie en Algérie
Organització creada a França en 1994 per un grup de joves algerians, per tal de promoure la pau i la democràcia a Algèria. Espai web amb informació no actualitzada.

ICG - International Crisis Group
En anglès. Organització internacional que treballa per a prevenir i resoldre els conflictes a través d'anàlisis de camp. Un dels seus projectes es dedica a Algèria. A través del seu espai web pot accedir-se a notícies actualitzades sobre els esdeveniments en aquest país.

Mouvement de la Paix - Comité de Rennes
Es tracta d'un dels grups locals de l'organització pacifista francesa Mouvement de la Paix, creada en 1949 per oposar-se a les guerres, les armes nuclears i per assolir unes relacions internacionals basades en la justícia, la democràcia i la cooperació entre els pobles. La secció sobre Algèria es troba sense actualitzar.


Desenvolupament / Ajut Humanitari
ADM - Algériens du Monde
Associació amb seu a París, creada en el 2001. Té com a missió l'ajut al desenvolupament local en Algèria a través d'aquest espai en internet. El seu objectiu és crear una sinèrgia entre tots els recursos necessaris per a la realització de projectes de desenvolupament local: informacions de tot tipus, coneixements i ajut financer. Un dels projectes principals consisteix en crear un centre educatiu i terapèutic per a infants de carrer en Alger. Donen suport econòmic a projectes d'associacions algerianes i proporcionen ajut humanitari i d'emergència.

AMEDAF - Association des Medecins Algériens en France
Aquesta organització agrupa els metges algerians que viuen a França. Un dels seus objectius és establir relacions de cooperació, formació contínua, intercanvi... amb els metges que treballen a Algèria. Han col·laborat en accions d'ajut d'emergència a Algèria.

Association ESPOIR solidarité avec les algériens
Creada en 1996 en París, l'associació vol proporcionar ajut a les persones discapacitades, orfelinats, materials mèdics, educatius, etc. Per això, col·labora amb organitzacions d'ajut humanitari i realitza activitats de sensibilització.

CARA - Cadres Algeriens en Rhone-Alpes
Aquesta associació agrupa als intel·lectuals, catedràtics, universitaris... algerians de Rhone-Alpes, França. Entre els seus objectius, vol contribuir a les accions de desenvolupament en Algèria.

Croq-Nature. Amitié Franco-Touareg
Associació de viatges, membre de la Federació LVT i de la Plataforma pel comerç just, que organitza viatges a peu pel Sàhara, en el Marroc, Mali, Nigèria i Algèria, com a recurs pel desenvolupament.

IFADENE
Associació de solidaritat entre França i Algèria per ajudar els infants i adults que pateixen malalties neuro-musculars i les seves famílies.

Naql El Ilm Project
Projecte desenvolupat a través d'internet per un grup de persones residents als EUA i a França. Volen donar suport als científics i enginyers de dins i fora Algèria per a millorar la infraestructura de telecomunicacions existent en l'actualitat a Algèria.

Nour
En francés. Associació amb seu a França que té com a finalitat proporcionar ajut per alleugerir el patiment en Algèria: enviament de medicaments, de material mèdic, pedagògic, llibres, jocs, etc., assistència mèdica i desenvolupament d'intercanvis culturals. Treballen en el desenvolupament local des de l'àmbit de la salut.

Shabaka - Arab Network for NGO's
En àrab, anglès i francés. Organització internacional amb seu provisional a El Cairo, creada a partir d'un Congrés d'ONGs àrabs, entre les quals participen algunes d'Algèria. L'espai web proporciona escasa informació sobre l'organització i les entitats membre.

Solimed Algérie
Associació amb seu a París, creada en 1994, i que té per objectiu fomentar la solidaritat envers les persones malaltes i necessitades en Algèria. Treballa principalment en l'àmbit mèdic a través de l'enviament de material, de medicaments i donant suport a la formació i informació mèdiques. Un segon àmbit d'actuació prioritari són les donacions a favor de l'infància algeriana en dificultats i de les associacions dedicades a les persones discapacitades.

 


Més organitzacions d'interés
Algérie Action Culture
Associació creada a França per artistes, comediants, músics, escriptors... de nacionalitats francesa i algeriana, amb l'objectiu de difondre i donar suport a les creacions culturals i artístiques algerianes, en totes les seves dimensions, incloses les socials, polítiques i històriques. El seu espai web ofereix abundant informació actualitzada sobre totes aquestes qüestions: notícies, esdeveniments, articles, etc.

Association des Blessés de Kabylie
Associació formada per joves que, greument ferits durant la Revolta de la Cabília, foren evacuats i atesos. Ja a França, han decidit formar aquesta associació per a continuar la seva acció i afrontar les seves dificultats.

ASAKA-ITALIA
Organització italo-magrebí no lucrativa, dedicada a la difusió en Itàlia de les cultures nord-africanes i, particularment, les algerianes. Promou projectes i experiències que afavoreixin la trobada, la cooperació i l'intercanvi cultural i econòmic entre les dues ribes de la Mediterrània. L'espai web inclou notícies d'actualitat sobre Algèria i dossiers sobre esdeveniments del país

CATHARSIS. Association d’aide aux victimes de violences de Tizi Ouzou
Organització creada a França en el 2000 per militants dels drets humans per tal d'ajudar les víctimes de la violència, promoure la cultura de pau i la no violència. Han realitzat simposis i accions de solidaritat amb Algèria, tant a França com en aquell país.

Collectif des Sans-Papiers Kabyles de France (CSPK)
Organització de suport mutu entre les persones de la Cabília emigrades a França.

Congrès Mondial Amazigh
Lluita pel reconeixement dels drets d'aquest poble en organismes internacionals. Seguiment de la situació a Algèria.

Coordination de Solidarité avec la Kabylie
Organització de solidaritat amb seu a París. No disposa d'espai web.

CSSI - Comité Socialiste de Solidarité International
Organització amb seu a Gènova. Un dels seus eixos d'acció principal és la denúncia de la situació d'Algèria. A més dels textos disponibles en el seu espai web, disposen d'una llista de debat i informacions sobre Algèria.

FACAF - Fédération des Associations de Culture Amazighe de France
La FACAF agrupa 22 associacions de cultura berber en França, amb l'objectiu d'encapçalar les accions nacionals d'envergadura quan és necessari i emetre comunicats per a tota la nació. A més de seminaris, interlocució amb el Govern, etc. ha realitzat diversos enviaments de medicaments per als ferits de la Revolta de la Cabília.

France Terre d'Asile
Organització francesa de suport als refugiats. Ha emés comunicats sobre la situació a Algèria i ha organitzat activitats en relació a la situació d'aquest país.

Forum Démocratique
Organització creada a França en 1990, per promoure la democràcia i les llibertats en Algèria, i defensar els drets i la dignitat de la comunitat algeriana a l'estranger.

MAK - Mouvement pour l'Autonomie de la Kabylie
Organització centrada en la lluita per l'autonomia de la Cabília. Es defineix com un moviment d'essència democràtica i pacífica que basa la seva acció en els principis universals de tolerància i respecte pels drets humans i els drets dels pobles. Es solidaritza amb el moviment de les Aârchs.

MCAAE - Mouvement Citoyen Aarachs Algérien d’Europe
Moviment de solidaritat a Europa. No disposa d'espai web.

Organización de las Ciudades del Patrimonio Mundial
En anglès, francés i espanyol. Algèria té dues ciutats, Argel i Ghardaïa, inscrites per la UNESCO en la Llista del Patrimoni Mundial. Aquesta organització està integrada pels alcaldes d'aquestes ciutats i les seves accions s'encaminen a contribuir a la implantació de la Convenció del Patrimoni Mundial, a través, entre d'altres, de la formació dels gestors mundials i la representació davant organismes com la UNESCO, el Banc Mundial, etc.

Projets Algérie
En francés. Grup de discussió creat per tal de debatre sobre el futur de l'Algèria i provocar opinió pública activa.
Més informació:
Afrol - Argelia
Primer portal algerià en espanyol, amb especials, informació bàsica del país, vincles i notícies sobre l'actualitat en Argèlia.


Organitzacions Espanya / Catalunya
Pau / Drets Humans

Amnistia Internacional - Espanya
De 1998 a 1999 va desenvolupar una Campanya sobre Algèria, que denunciava les desaparicions de persones i la passivitat del govern espanyol davant la situació d'aquest país. En el seu espai web poden trobar-se informes actualitzats sobre la situació dels drets humans en aquest país i notícies sobre Algèria.

Campaña por la Paz en Argelia - Coordinación de Madrid
Espai web de la Campanya, sense actualitzar des del 1998. Inclou informacions sobre la situació en Algèria i accions.

Edualter
En aquest espai web, es troben materials dedicats a conflictes, pau i drets humans. L'any 1998 el Seminari per a la Pau de Badalona va editar un dossier sobre Algèria, que inclou informació sobre el conflicte, propostes pedagògiques i propostes d'acció.

Mujeres en Red
Dins l'espai web de Mujeres en Red es pot consultar una secció dedicada a Algèria que inclou diferents documents sobre la situació de les dones a Algèria, sobre el Codi de família (molt contestat per les disposicions discriminatòries contra les dones), etc.  

 

Desenvolupament / Ajut Humanitari
Bomberos Sin Fronteras
Aquesta ONGD ha participat en les tasques de salvament de víctimes del seïsme de maig de 2003 en Algèria.

Cruz Roja Espanyola
Ha proporcionat ajut humanitari davant situacions d'emergència com el seïsme de 2003 (enviament de materials, creació de quatre centres de salut semipermanents, etc.).

Metges Sense Fronteres
Ha proporcionat assistència sanitària d'emergència davant situacions com les inundacions de 2001. Ha desenvolupat projectes de prevenció de la SIDA i d'educació en salut reproductiva. També ha realitzat una misió d'exploració en Bijaia y Tizi Ouzou en juliol de 2001. En març del 2002 va tancar formalment la seva missió en Algèria.

Fundación Tierra de Hombres
Constituida en España en 1994, la Federació Internacional Terre des hommes és la segona agrupació mundial de ONGDs d'atenció a la infància. És present a Argèlia des de fa més de quaranta anys. Actualment, proporciona ajut humanitari i d'emergència, com els campaments de vacances i animació per a infants i joves, el seguiment psicològic durant el curs escolar, etc.

SODEPAU - Solidaritat, Desenvolupament i Pau
Aquesta organització lidera la campanya estatal de denúncia de les violacions dels drets humans a Algèria. Des del seu espai web difon informació sobre denúncies, anàlisis de la situació, etc. Des de la seu de Barcelona, es desenvolupa un projecte de cooperació amb l'associació SOS Disparús, que pretén impulsar l'articulació de diferents associacions i garantir el seu funcionament, garantir la defensa de drets civils i humans i potenciar la lluita per la democràcia a Algèria. A més, en col·laboració amb l'associació Crysalide, ha donat suport a la creació d'un centre d'acollida per a les víctimes de la violència a Algèria.

 

Més informació:

Canal Solidario
Desenvolupat per la Fundación Chandra, es defineix com un diari de temes socials. Proporciona notícies i articles actualitzats sobre la tasca de les ONG, el voluntariat i els problemes que afecten a les poblacions del Tercer i Quart Món. Un cercador intern permet localitzar les notícies referides a Algèria.

 

 

Observatori Solidaritat UB
C/ Melcior de Palau, 140. 08014 Barcelona.
Tel 93 403 55 38. Fax 93 403 55 39.
e-mail: solidari@pangea.org.