Documento sin título
Fitxa

Rep. Islàmica de Mauritània

 

Geogràfiques


Localització: al nord d'Àfrica, costejant l’oceà atlàntic, entre Senegal i el Sàhara Occidental.

Coordenades geogràfiques: 20 00 N, 12 00 O

MAPA POLÍTIC

Àrea:
Total: 1.030.700 Km2
Terrestre: 1.030.400 Km2
Marítima: 300 Km2

Fronteres terrestres:
Total: 5.074 Km.

Països fronterers: Algèria 463 km; Malí 2237 km; Senegal 813 km; Sàhara Occ. 1561 km.
Costa: 754 Km.

Alçades: punt més baix, Sebkhet Te-n-Dghamcha -5 m; punt més alt, Kediet Ijill 915 m.

Recursos naturals: mineral de ferro, guix, coure, fosfats, diamants, or, petroli, peix.

Ús de la terra:
• Superfície cultivable: 0,2 %
• Collites permanents: 0,01 %
• Altres: 99,79 %

Acords mediambientals internacionals: biodiversitat, canvi climàtic, desertificació, espècies en perill, legislació del mar, prohibició de proves nuclears, protecció de la capa d'ozó, dumping marí, abocaments perillosos al mar, protecció de zones humides.


Població (2006)


Població: 3.177.338 h.

Estructura d'edats:
• 0-14 anys: 45,6 %
• 15-64 anys: 52,2 %
• 65 anys o més: 2,2 %

Creixement de la població: 2,88%

Mortalitat infantil: 12,16 morts / 1.000 nascuts vius.

Esperança de vida:
• Total: 53,12 anys
• Homes: 50,88 anys
• Dones: 55,42 anys

Índex de fecunditat: 5,86 nens nascuts / dona.

Alfabetització (individus de 15 anys o més que poden llegir i escriure):
• Total: 41,7% %
• Homes: 51,8 %
• Dones: 31,9 %

Religió: musulmans 100%

Idioma: àrab (oficial), Pulaar, Soninke, Francès, Hassaniya, Wolof.

Grups de població: moro/negre 40%, moro 30%, negre 30%.

 

Polítiques

President del Consell Militar per a la Justícia i la Democràcia: Ely Ould Mohamed Vall (Cop d’Estat del 3 d’agost de 2005 que va deposar a Ahmed Taya)

Primer Ministre: Sidi Mohamed Ould Boubacar (8 agost 2005)

El Parlament té dues cambres. L’Assemblea Nacional (Al Jamiya al-Wataniyah) amb 81 membres escollits per a un període de 5 anys. El Senat (Majlis al-Shuyukh) té 56 membres, 53 dels quals són escollits pels consells municipals per a un termini de 6 anys, i 3 són decidits pels mauritans a l’estranger. (La situació en la que es troba actualment el Parlament és poc clara).

 

Partits polítics:

Mauritania és un estat en transició que ha passat d’estar governat per un sol partit polític (Partit Republicà Democràtic i Social, actualment conegut com Partit Republicà Democràtic i de Renovació), a un multipartidisme polític que en realitat no dóna a l’oposició l’oportunitat de vèncer a les urnes.

Partit Republicà Democràtic i de Renovació (Parti Républicain Démocratique et Renouvellement)

Agrupació per la Democràcia i la Unitat (Rassemblement pour la Démocratie et l'Unité)

Unió per la Democràcia i el Progrès (Union pour la Démocratie et le Progrès)

Reagrupament de Forces Democràtiques (Regroupement des Forces Démocratiques)

Acció pel Canvi (Action for Change)

Unió de Forces de Progrès (Union des Forces du Progrès)

Front Popular (Front Populaire)

Observatori Solidaritat UB
C/ Melcior de Palau, 140. 08014 Barcelona.
Tel 93 403 55 38. Fax 93 403 55 39.
e-mail: solidari@pangea.org.