Documento sin título

LA PLATAFORMA DE ROMA

Document original en francèsEls partits de l'oposició algeriana, reunits a Roma, declaren el 13 de gener de 1995:
Algèria està immersa avui dia en una època tràgica sense precedents. El poble algerià viu un clima de terror mai igualat, agreujat per unes condicions socials i econòmiques intolerables. Les conseqüències dels esdeveniments de juny de 1991 i del cop d'Estat de gener de 1992, la interrupció del procés electoral, la il·legalització del FIS, la instauración de l'estat d'emergència i les mesures repressives i les relacions que han suscitat, han engendrat una lògica d'enfrontament. Els riscos d'una guerra civil són reals, i amenacen la integritat física del poble, la unitat del país i la sobirania nacional. Per a la Plataforma de Roma, només una veritable negociació podrà dur al país a una situació pacífica i democràtica.


Els participants s'han compromès sobre la base d'un contracte nacional, els principis del com són els següents i sense l'acceptació d'aquests la negociació no serà viable:
- La declaració del 1 de novembre de 1954: “la restauració de l'Estat algerià sobirà, democràtic i social sota el marc dels principis de l'Islam (art.1)”.
- La desestimació de l'ús de la violència per a accedir o mantenir-se en el poder.
- La desestimació de tota forma de dictadura, tant en la naturalesa com en la forma, i el respecte al dret del poble a defensar les institucions elegides.
- El respecte i la promoció dels drets de la persona humana enunciats en la Declaració Universal, els pactes internacionals sobre els drets de l'home, la Convenció Internacional contra la tortura i consagrada pels textos legals.
- El respecte a l'alternança política a través del Sufragi Universal.
- El respecte a la legitimitat popular. Les institucions lliurement elegides no podran ser eliminades per altra forma que no sigui la voluntat popular.
- La primacia de la Llei legítima.
- La garantia de les llibertats fonamentals, individuals i col·lectives, la raça, el sexe, la confessió i la llengua.
- La consagració del multipartidismo.
- La no implicació de les Forces Armades en els assumptes polítics, i la tornada a les seves atribucions constitucionals de salvaguardar la unitat i la indivisibilidad del territori nacional.
- Els elements constitutius de la personalitat algeriana són l'Islam, el arabismo i el amazight (bereber).
- La separació dels poders legislatiu, executiu i judicial.
- La llibertat i el respecte a les diferents confessions.


Mesures necessàries abans de portar a terme les negociacions:

- L'alliberament efectiu dels responsables del FIS i de tots els detinguts polítics. Assegurar als dirigents del FIS les garanties necessàries per a poder-se reunir lliurement.
- L'obertura del camp polític i mediàtic. L'anul·lació de la decisió de dissolució del FIS, i el total restabliment de l'activitat de tots els partits.
- La suspensió de les mesures d'intervenció i suspensió de diaris escrits i de llibres, preses en aplicació del dispositiu d'excepció.
- El cessament immediat, efectiu i verificable de la pràctica de la tortura.
- La paralització de l'execució de penes cabdals, de les execucions extrajudicials i les represàlies contra la població civil.
- La condemna i la crida al cessament de les accions i els atemptats contra els civils, els estrangers i la destrucció dels béns públics.
- La constitució d'una comissió independent per a investigar els actes de violència i les greus violacions dels Drets de l'home.


El restabliment de la pau:
Una dinàmica nova per a la pau implica un procés gradual i simultani, i necessita:

-d'una banda, amidades de disminució de la tensió efectives: tancament dels camps de seguretat, l'aixecament de l'estat d'emergència i la abrogación del dispositiu d'excepció.
-per altra banda, una crida urgent i sense ambigüitats per a la finalització dels enfrontaments. Les algerianes i els algerians aspiren a una tornada de la pau civil. Les modalitats d'aplicació d'aquest compromís seran determinades per les dues parts en conflicte i amb la participació activa de la resta de partits representatius. Aquesta dinàmica exigeix la participació plena de tots els partits representatius i pacífics. La seva participació serà important perquè ajudaran a l'adhesió de la població


El retorn a la legalitat constitucional:
Les parts signants es comprometen a respectar la Constitució del 23 de febrer de 1989. Les seves esmenes haurien de respectar les vies constitucionals.

El retorn de la sobirania popular:
Els partits participants en les negociacions haurien de definir una legalitat transitòria per a la seva postura en el treball i la vigilància dels acords. Per això, haurien de presentar-se en una Conferència nacional, dotada de competències efectives, compostosa pel poder efectiu i les forces polítiques representatives. Aquesta Conferència definirà:

-les estructures transitòries, les modalitats i la durada d'un període de transició, el més curt possible per a arribar a unes eleccions lliures i pluralistes que permetin al poble exercir la plena sobirania.
-la llibertat d'informació, el lliure accés als mitjans i les condicions per a la lliure elecció del poble haurien de ser garantides.
-el respecte als resultats d'aquesta elecció també haurà de ser garantit.
Garanties:
Tots els partits participants tenen el dret d'obtenir garanties mútues. Els partits, encara que mantenen la seva autonomia de decisió:

- S'oposen a tota ingerència en els assumptes interns d'Algèria.
- Denuncien la internalización de fet, que és el resultat de la política d'enfrontament portada a terme pel poder.
- Estan convençuts que la solució de la crisi no pot ser una altra que el treball exclusiu dels algerians i la seva concreció a Algèria.
- Es comprometen a fer una campanya d'informació per a la comunitat internacional per a donar a conèixer aquesta plataforma i assegurar el seu suport.
- Decideixen llançar una petició internacional per a donar suport l'exigència d'una solució política i pacífica a Algèria.
- Criden a la comunitat internacional a una solidaritat activa amb el poble algerià.
- Decideixen mantenir els contactes entre ells amb la finalitat de portar a terme consultes i una concertació permanent.

Pel LADDH: Abdennour Ali Yahyia
Pel FLN: Abdelhamid Mehri
Pel FFS: Hocine Aït Ahmed; Ahmed Djeddai
Pel FIS: Rabah Kebir; Anwar Haddam
Pel PT: Louisa Hanoune
Pel MDA: Ahmed Ben Bella; Khaled Bensmain
Pel Ennahda: Addallah Jaballah
Pel JMC: Ahmed Ben Mouhammed.Observatori Solidaritat UB
C/ Melcior de Palau, 140. 08014 Barcelona.
Tel 93 403 55 38. Fax 93 403 55 39.
e-mail: solidari@pangea.org.