Observatori Solidaritat > Construint pau i defensant els DDHH a Algèria.

Aquesta secció neix amb el suport de l'Oficina de Promoció de la Pau i dels Drets Humans de la Generalitat de Catalunya que, mitjançant el programa bianual 2009-2010 per a la defensa i promoció dels drets humans i per al foment de la pau, té per objectiu analitzar la Dècada negra algeriana i el procés de reconciliació nacional al país veí, a través de tres publicacions produïdes per la Fundació Solidaritat UB en cololaboració amb la Universitat d'Oran , el CRASC i la organització Femmes en Communication.

Aquesta secció i aquests materials es van presentar al Departament d'Espanyol de la Universitat d'Oran i són una eina imprescindible per treballar qüestions relacionades amb els drets humans, els processos de reconciliació nacional i el paper dels mitjans de comunicació en el tractament dels conflictes armats i la construcció de pau.

Quant a l'estructura de la secció, tenim publicats els tres manuals que es poden descarregar en format PDF:

  • La Dècada Negra Algeriana a través de la premsa espanyola.
  • La Concòrdia Civil Algeriana a través de la premsa espanyola.
  • Algèria, Líban i Palestina: l'altre mediterrani. (castellà)

Notícies
Observatori Solidaritat UB
C/ Melcior de Palau, 140. 08014 Barcelona.
Tel 93 403 55 38. Fax 93 403 55 39.
e-mail: solidari@pangea.org.