Dones i conflictes armats

Aquesta secció que porta per títol Dones i conflictes armats, és un projecte que ha portat a terme la Fundació Solidaritat UB amb el suport de l'Institut Català de les Dones amb l'objectiu de fer palès el caràcter transformador de les experiències i els sabers femenins en contexts de conflicte armat. D'aquesta manera, en aquesta tercera edició s'ha treballat amb especial incidència la qüestió de les dones a quatre conflictes armats que continuen en l'actualitat com són els de Catxemir, Palestina, Darfur i Filipines.

Aquests quatre nous articles s'han afegit als vuit anteriors fruit de les dues primeres edicions del projecte. D'aquesta manera, tenim Afganistan, Colòmbia, Iraq, Uganda, Algèria, Chiapas, RD Congo i Sàhara Occidental.

A Afganistan, on les dones són clau en l'educació per la pau i la defensa dels drets humans degut a la seva experiència i la seva lluita durant l'època dels talibans quan, de forma clandestina, van començar a crear escoles per a dones i nenes, en un moment en què l'educació estava prohibida per a la població femenina.

O també a Colòmbia on, en una societat on el conflicte armat estimula un model masclista d'home que afirma la seva seguretat i el seu reconeixement a través de la força i de les armes, les dones construeixen alternatives de pau i de vida com la "La Ruta Pacífica de Mujeres" un moviment feminista i pacifista amb accions polítiques, culturals i socials dirigit a enfortir la visió feminista del pacifisme, la no-violència i les resistències civils, a més de promoure la inclusió de les propostes polítiques i socials de les dones colombianes.

Un altre cas és el d'Iraq, on després de la invasió encapçalada pels Estats Units es viu en l'actualitat una situació de desestructuració social i on les dones s'han vist privades dels avenços més importants assolits durant el segle passat. D'aquesta manera, si volem fer justícia amb les dones iraquianes, hem de parlar de cadascuna d'elles, una per una, mostrant la seva agonia i humiliació, però també la seva lluita i les seves accions.

El conflicte d'Uganda on les dones que viuen als campaments de refugiats pateixen particularment la desintegració de les estructures socials. D'aquesta manera es donen canvis de rol, alcoholisme i la destrucció dels costums familiars i comunitaris que comporten un augment de la violència, que afecta principalment a les dones i els nens. No obstant això, aquests canvis estan oferint a algunes dones l'oportunitat d'aprendre nous oficis o assumir rols i responsabilitats diferents.

A Algèria, on les dones són clau en la lluita per trobar els milers de desapareguts/des que va ocasionar la guerra civil encoberta i són moltes les associacions que treballen per aquesta qüestió i per a que es faci justícia en el país.

O també a Chiapas on les dones pateixen una triple opressió de gènere, ètnia i classe, però que, no obstant això, s'organitzen i busquen solucions originals i compromeses dintre de la seva societat.

Un altre cas és el de la República Democràtica del Congo, un conflicte brutal on el VIH com a arma de guerra ha estat utilitzat pels diferents bàndols i davant el qual les dones han decidit encapçalar el camí cap a endavant en busca de la resolució dels conflictes armats i en defensa dels drets humans.

I per últim, al conflicte del Sàhara Occidental, on les dones juguen un paper destacat en l'organització dels camps de refugiats i promouen alternatives a la situació de conflicte en la que es troben.

Notícies
Observatori Solidaritat UB
C/ Melcior de Palau, 140. 08014 Barcelona.
Tel 93 403 55 38. Fax 93 403 55 39.
e-mail: solidari@pangea.org.